Редакційна політика

Галузь та проблематика

  •  теорія та практика управління соціальними системами
  • філософські, психолого-педагогічні та соціологічні основи управління
  • методологія досліджень та моделювання соціальних систем
  • філософія професійної освіти та підготовки керівників третього тисячоліття
  • формування творчої особистості; еліти та лідерства
  • соціальне середовище як фактор управління
  • особистісний фактор в управлінні

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Духовно-моральне виховання особистості

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Психологія особистості

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Професійний розвиток суб’єктів освітнього процесу

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Інновації в професійній підготовці сучасних фахівців

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Філософія освіти

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Наші автори

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Сторінка редколегії

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Педагогіка вищої школи та загальна педагогіка

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Проблеми професійної підготовки інженерів

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Психологічні особливості професійної діяльності фахівців

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Інноваційні підходи у професійній підготовці фахівців

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Психолого-педагогічні умови управлінської діяльності

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Гуманітарно-технічна еліта : проблеми формування і розвитку

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Психологічні проблеми освіти

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Формування професійної компетентності

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Педагогічні проблеми освіти

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Філософія освіти і культури

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Духовність і культура

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Філософські та психологічні проблеми освіти

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Управління якістю освіти

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Педагогіка вищої школи та історія педагогіки

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Філософські проблеми інформаційного суспільства

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Проблеми формування національної еліти

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Філософія соціального управління

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Формування особистості лідера

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Формування європейського освітнього простору

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Соціально-психологічні і філософсько-культурологічні аспекти формування особистості лідера та середовища його розвитку

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Освітньо-педагогічна діяльність: методики і технології викладання

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Психолого-педагогічні особливості становлення і розвитку особистості в межах відкритого комунікативного простору

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Професійна підготовка майбутніх фахівців: механізми забезпечення якості та розвитку змісту

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Сучасні технології навчання

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Історія освіти

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Дидактичні аспекти формування майбутніх фахівців у вищій школі

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Інновації у підготовці сучасних педагогічних кадрів

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Проблеми та тенденції професійного розвитку фахівців

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Методологія і логіка науково-дослідних робіт

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Стратегічні напрями розвитку вищої школи

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Дидактичні та методичні аспекти формування особистості

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Інновації у підготовці сучасних фахівців

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Методологія педагогіки у сучасній освіті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Проблеми розвитку педагогічної освіти

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТРАДИЦІЇ І СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЗМІСТУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НАВЧАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: МЕТОДИКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН ОСОБИСТОСТІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ФАХІВЦЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Актуальні проблеми підготовки сучасних фахівців

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Психологія освіти

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Організаційно-педагогічні умови формування професійної майстерності майбутніх фахівців

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ ЛІДЕРСТВА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ОСОБИСТІСТЬ І СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РЕЦЕНЗІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНІВ ЛІДЕРСТВА, УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ОБ’ЄКТА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЗМІСТУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЗМІСТУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНІВ ЛІДЕРСТВА, УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ОБ’ЄКТА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФІЛОСОФСЬКІ ТА АНТРОПОЛОГІЧНІ ПАРАДИГМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНІВ ЛІДЕРСТВА, УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ОБ’ЄКТУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФІЛОСОФСЬКІ ТА АНТРОПОЛОГІЧНІ ПАРАДИГМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЗМІСТУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Розвиток лідерського потенціалу в межах формування конкурентноздатного фахівця

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІННОВАЦІЙНІ ПАРАДИГМИ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ГОСТІ НОМЕРУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.