Редакційна політика

Галузь та проблематика

  •  теорія та практика управління соціальними системами
  • філософські, психолого-педагогічні та соціологічні основи управління
  • методологія досліджень та моделювання соціальних систем
  • філософія професійної освіти та підготовки керівників третього тисячоліття
  • формування творчої особистості; еліти та лідерства
  • соціальне середовище як фактор управління
  • особистісний фактор в управлінні

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Духовно-моральне виховання особистості

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Психологія особистості

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Професійний розвиток суб’єктів освітнього процесу

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Інновації в професійній підготовці сучасних фахівців

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Філософія освіти

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Наші автори

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Сторінка редколегії

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Педагогіка вищої школи та загальна педагогіка

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Проблеми професійної підготовки інженерів

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Психологічні особливості професійної діяльності фахівців

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Інноваційні підходи у професійній підготовці фахівців

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Психолого-педагогічні умови управлінської діяльності

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Гуманітарно-технічна еліта : проблеми формування і розвитку

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Психологічні проблеми освіти

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Формування професійної компетентності

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Педагогічні проблеми освіти

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Філософія освіти і культури

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Духовність і культура

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Філософські та психологічні проблеми освіти

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Управління якістю освіти

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Педагогіка вищої школи та історія педагогіки

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Філософські проблеми інформаційного суспільства

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Проблеми формування національної еліти

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Філософія соціального управління

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Формування особистості лідера

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Формування європейського освітнього простору

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Соціально-психологічні і філософсько-культурологічні аспекти формування особистості лідера та середовища його розвитку

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Освітньо-педагогічна діяльність: методики і технології викладання

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Психолого-педагогічні особливості становлення і розвитку особистості в межах відкритого комунікативного простору

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Професійна підготовка майбутніх фахівців: механізми забезпечення якості та розвитку змісту

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Сучасні технології навчання

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Історія освіти

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Дидактичні аспекти формування майбутніх фахівців у вищій школі

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Інновації у підготовці сучасних педагогічних кадрів

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Проблеми та тенденції професійного розвитку фахівців

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Методологія і логіка науково-дослідних робіт

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Стратегічні напрями розвитку вищої школи

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Дидактичні та методичні аспекти формування особистості

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Інновації у підготовці сучасних фахівців

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Методологія педагогіки у сучасній освіті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Проблеми розвитку педагогічної освіти

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТРАДИЦІЇ І СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЗМІСТУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НАВЧАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: МЕТОДИКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН ОСОБИСТОСТІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ФАХІВЦЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Актуальні проблеми підготовки сучасних фахівців

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Психологія освіти

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Організаційно-педагогічні умови формування професійної майстерності майбутніх фахівців

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ ЛІДЕРСТВА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ОСОБИСТІСТЬ І СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РЕЦЕНЗІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНІВ ЛІДЕРСТВА, УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ОБ’ЄКТА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЗМІСТУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЗМІСТУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНІВ ЛІДЕРСТВА, УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ОБ’ЄКТА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФІЛОСОФСЬКІ ТА АНТРОПОЛОГІЧНІ ПАРАДИГМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНІВ ЛІДЕРСТВА, УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ОБ’ЄКТУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЗМІСТУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФІЛОСОФСЬКІ ТА АНТРОПОЛОГІЧНІ ПАРАДИГМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІННОВАЦІЙНІ ПАРАДИГМИ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ГОСТІ НОМЕРУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Політика Координаційної ради журналу щодо відбору статей

Відбір статей до чергового номера журналу здійснюється за результатами об’єктивної і неупередженої експертизи їх змісту незалежними рецензентами. Пропозиції рецензентів щодо включення конкретної статті до чергового номера журналу затверджуються рішенням редакційної колегії видання (колегіальність у прийнятті рішення щодо публікації статті). Координаційна рада та редакційна колегія журналу розбудовує свою роботу з авторами рукописів на принципах доступності, оперативності і відкритості діалогу щодо долі поданих до журналу матеріалів та толерантності до наукової позиції автора (редакційна колегія не завжди поділяє наукову думку автора оприлюдненої статті, але при цьому з повагою ставиться до його наукової точки зору). Координаційна рада прагне до досягнення максимально можливого рівня забезпечення авторських і суміжних прав та гарантує оригінальність розміщених на сторінках журналу наукових статей.

Обробка статей здійснюється на безоплатній основі.

Політика Координаційної ради журналу щодо відбору статей та етики публікацій

Редакційна колегія журналу «Теорія і практика управління соціальними системами», засновниками якого є Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Українська інженерно-педагогічна академія, з метою забезпечення належної якості наукового видання та підтримання його високого когнітивного рівня, суворо дотримується вимог нормативно-правових актів відповідного змістовного спрямування (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.10.2012 № 1111 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»; Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.10.2012  № 1112 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»; Наказ Міністерства юстиції  України від 12.12.2013 № 2623/5 «Про внесення змін до Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації» тощо) та рекомендацій зарубіжних професійних співтовариств і наукових організацій. У своїй діяльності редакційна колегія журналу керується рекомендаціями Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics (COPE), Етичним кодексом ученого України, а також офіційними порадами міжнародних наукових організацій та співтовариств.

 

Перевірка на плагіат здійснюється відповідно до нормативно-правових документів НТУ "ХПІ".

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

 

Creative Commons License

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

Редакційна колегія

Головний редактор:

Романовський О.Г., член-кор. НАПН, д-р пед. наук

 

відповідальний секретар:

Мороз В.М., д-р наук з держ. управління

 

технічний редактор:

Квасник О.В., канд. пед. наук


Редакційна колегія:

Поясок Т.Б., д-р пед. наук

Беспарточна О.І., канд. пед. наук

Семенова А.В., д-р пед. наук

Андрущенко В.П., акад. НАПН України, д-р філос. наук

Резван О. А., д-р пед. наук

Штефан Л.А. д-р психол. наук

Бех І.Д., академік НАПН України, д-р психол. наук

Ничкало Н.Г., академік НАПН України, д-р пед. наук

Сисоєва С.О., член-кор. НАПН України, д-р пед. наук

Гордієнко-Митрофанова І.В., д-р психол. наук

Дольська О.О., д-р філос. наук

Ігнатюк О.А., д-р пед. наук

Іонова О.M., д-р пед. наук

Квасник О.В., канд. пед.наук

Кузнєцов М.А., д-р психол. наук

Култаєва М.Д., д-р філос. наук

Лозовой В.О., д-р філос. наук

Большакова А.М., д-р психол. наук

Пономарьов О.С., канд. техн. наук

Радіонова І.О., д-р філос. наук

Рибалка В.В., д-р психол. наук

Тарароєв Я.В., д-р філос. наук


 

Координаційна рада

Сокол Є. І., член-кор. НАПН України, д-р техн. наук (заст.головного редактора)

Товажнянський Л.Л., Почесний акад. НАПН України, д-р техн.наук (заст.голови)

Биков В.Ю., акад. НАПН України, д-р техн.наук

Луговий В.І., акад. НАПН України, д-р пед. наук

Масирова Р.Р., акад. МАНПО, д-р пед. наук (Казахстан)

Прокопенко І.Ф., акад. НАПН України, д-р пед. наук

Бабаєв В.М., д-р наук з держ. управління

Гардоцька Т., хабіліто-ваний д-р наук (Польща) 

Іліаш Н., д-р техн. наук, (Румунія)

Копитов Р.А., д-р інж. наук (Латвія)

Левовицький Т., д-р пед. наук (Польща)

Олав Аарна, д-р техн. наук (Естонія)

Сєппо Холтта, д-р наук (Фінляндія)