Історія журналу

Понад 15-ти річну історію видання науково-практичний журнал «Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія» набув авторитету та визнання не лише серед науковців Харківщини, а і інших областей України. З огляду на високу якість розміщених публікацій і їх наукову цінність та практичну значущість, журнал користується довірою дослідників та має заслужений авторитет серед представників наукової спільноти. Сьогодні науково-практичний журнал є одним з найбільш відомих видань, розміщення публікацій на сторінках якого дозволяє аспірантам, докторантам, науковцям та практикам не лише донести результати власних наукових досліджень до відома наукової громадськості України, а у тому числі і забезпечити позиціонування оприлюднених наукових статей у межах міжнародної наукометричної бази даних. Науково-практичний журнал «Теорія і практика управління соціальними системами» дозволяє оперативно знайомити наукову спільноту з результатами досліджень аспірантів, молодих вчених, науковців, практиків та їх експериментів.

Щоквартального науково-практичного журналу «Теорія і практика управління соціальними системами» був заснований у 2000 році. В 2001 році це видання було зареєстровано Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України «Теорія і практика управління соціальними системами» (свідоцтво про реєстрацію серія КВ, №5212 від 18.06.2001). З 2002 року видання внесено до «Переліку наукових фахових видань України», в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі філософських, педагогічних і психологічних наук. В 2013 році видання було включено до довідника періодичних видань бази даних «Ulrch`s Periodicals Directory» (New Jersey, USA). В 2015 році журнал було зареєстровано в міжнародній наукометричній базі даних РІНЦ (Росія). В 2016 році видання було оновлено у Списку друкованих періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України (галузь науки – педагогічні) (Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 № 241 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 25 лютого 2016 року»).