DOI: https://doi.org/10.20998/2078-7782.2018.3.07

ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ ТА ВIДПОВIДАЛЬНОСТІ ЯК НЕВІД’ЄМНИХ СКЛАДОВИХ РОЗВИТКУ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Svetlana Mischenko, Anatoliy Dolgariev

Анотація


Розглянуто питання сутності та змісту понять «духовність» та «відповідальність», вказано на їхнє місце у структурі життєвої компетентності. Показано умови, які сприяють розвитку духовності та формуванню відповідальності, а також зазначено ті обставини, що затримують симбіоз їхнього впливу на життєствердження особистості, зокрема керівника. Зазначено структуру духовності, та схематично відтворено фактори, що безпосередньо впливають на формування відповідальності.


Ключові слова


духовність, відповідальність, компетентність, керівник

Повний текст:

PDF

Посилання


Архипова, С. П. (2004) Професійна компетентність і професіоналізм соціального працівника: сутність і шляхи роз- витку. Соціальна робота в Україні: теорія та практика. К.: Аспект-Поліграф,. Вип. 2 (7). С. 15–24.

Долгарев, А.В., & Кравченко, Е.А. (2014) Психологічна культура і відповідальність керівника. Духовно-моральнi основи та вiдповiдальнiсть особистостi у долi людської цивiлiзацii: зб. Наук. праць: за матерiалами Мiжнародної наук. – практ. конф., 5-6 листопада 2014 р. У 2 ч. : Ч. 1. За ред. О.Г. Романовського, Ю.I. Панфiлова. Х.: НТУ «ХПІ».

Сохань, Л. В., Єрмакова, І. Г., & Несен, Г. М. (2003) Життєва компетентність особистості: науково-методичний посібник. К.: Богдана, 520 с.

Задорожный, Г. (2017) Обновление методологии как условие возрождения экономики «Зеркало недели». № 42.

Зубкова, Л.М. (2016) Визначення сутності поняття «Життєва компетентність» та її основних функцій. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія» Вип. 2 (12). С. 24 – 29.

Рибалка, В.В. (2013) Духовність і духовна культура у становленні творчо обдарованої особистості. Освіта та розвиток обдарованої особистості. №8-9 (15-16). С.108-113.

Пономарьов, О.С. (2014) Духовнicть у системi фiлософiї педагогiчної культури. Теорiя i практика управлiння соцiальными системами. Х.: НТУ «ХПІ», №2. С. 18-26.

Сковорода, Г.С. (1994)Твори: у 2 т. К.: АТ Обереги, Т. І.458с.

Оржеховська, В.М. (2007) Духовність і здоров’я. Черкаси: ПП Чабаненко Ю.А. 216с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ