Інформація про автора

Орел, Вікторія Вікторівна, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торгове-льно-економічного університету, м. Харків, Україна