Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 3 (2012): Теорія і практика управління соціальними системами ВПЛИВ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ НА РОЗВИТОК ЕФЕКТИВНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ТВОРЧОСТІ ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
Лілія Олександрівна Рябченко
 
№ 1 (2013): Теорія і практика управління соціальними системами Вступне слово головного редактора Анотація   PDF
Oleksandr Romanovskyi
 
№ 3 (2015): Теорія і практика управління соціальними системами Гендерні особливості професійного становлення особистості студента Анотація   PDF
Natalia Miloradova, Natalia Movmyga
 
№ 4 (2018): Теорія і практика управління соціальними системами ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ДЕФІНІЦІЇ «ЛЮБОВ» У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ Анотація   PDF
Andrew Cherkashin, Daria Golovko
 
№ 1 (2013): Теорія і практика управління соціальними системами Герой и героическое в социокультурном пространстве ХХ века: опыт тоталитаризма и общества потребления Анотація   PDF
Oleksandr Golozubov
 
№ 2 (2013): Теорія і практика управління соціальними системами Гносеологические истоки современной педагогики Анотація   PDF
Vjacheslav Kudіn
 
№ 3 (2012): Теорія і практика управління соціальними системами Г.О. Кононова ПРОФЕСІЙНІ ТА ОСВІТНІ СТАНДАРТИ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ Анотація   PDF
Ганна Олександрівна Кононова
 
№ 3 (2014): Теорія і практика управління соціальними системами Гомеостатизм в організації функціонування культурно-освітнього простору педагогічного університету Анотація   PDF
Olesia Smolinska
 
№ 4 (2012): Теорія і практика управління соціальними системами Г.С. СКОВОРОДА І СУЧАСНИЙ ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС Анотація   PDF
Владислава Вікторівна Ткаченко
 
№ 4 (2012): Теорія і практика управління соціальними системами ГУМАНІСТИЧНІ РИСИ ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ Анотація   PDF
Артем Олександрович Тіняков
 
№ 1 (2016): Теорія і практика управління соціальними системами ГУМАНІСТИЧНИЙ ХАРАКТЕР ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ: PRO ET CONTRA Анотація   PDF
Оlga Dolska
 
№ 2 (2013): Теорія і практика управління соціальними системами Гуманітарна освіта як важливий складник підготовки кваліфікованих робітничих кадрів Анотація   PDF
Grigorіj Vasjanovich
 
№ 3 (2017): Теорія і практика управління соціальними системами ДІЛОВА ГРА ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ У СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ Анотація   PDF
Tatyana Hura
 
№ 3 (2013): Теорія і практика управління соціальними системами Діяльність викладача в умовах глобалізації освітнього простору Анотація   PDF
Tetiana Sushchenko
 
№ 3 (2017): Теорія і практика управління соціальними системами ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ НОРМ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ: ПРИНЦИП ЗАЛУЧЕННЯ ПЕРСОНАЛУ Анотація   PDF
Svitlana Moroz
 
№ 1 (2015): Теорія і практика управління соціальними системами Деякі аспекти підготовки фахівців із права в університетах європейського простору вищої освіти Анотація   PDF
Olha Nitenko
 
№ 3 (2014): Теорія і практика управління соціальними системами Деякі проблеми розвитку вищої освіти України Анотація   PDF
Yurii Panfilov
 
№ 1 (2013): Теорія і практика управління соціальними системами Дивосвіт людськості й людяності Олександра Романовського (до 60-річчя від дня народження) Анотація   PDF
Ivan Zyazun
 
№ 3 (2015): Теорія і практика управління соціальними системами Дидактичні особливості викладання дисципліни “Фізична культура та психофізіологічний тренінг” магістрантам спеціальності “Педагогіка вищої школи” Анотація   PDF
Olha Ihnatiuk
 
№ 1 (2016): Теорія і практика управління соціальними системами ДИСКУРС ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ В РАБОТАХ ВАСИЛИЯ КРЕМЕНЯ Анотація   PDF
Sergiy Kurbatov
 
№ 1 (2013): Теорія і практика управління соціальними системами Добро-й анти-добро-дія учителя у творчій спадщині Івана Франка Анотація   PDF
Grigorіj Vasjanovich
 
№ 2 (2013): Теорія і практика управління соціальними системами Досвід упровадження сучасних освітніх технологій у Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут Анотація   PDF
Leonіd Tovazhnjanskiy
 
№ 4 (2017): Теорія і практика управління соціальними системами ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІСТУ І СТРУКТУРИ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Анотація   PDF
Viktoriia Bondarenko
 
№ 3 (2015): Теорія і практика управління соціальними системами Дослідницька культура майбутнього інженера-педагога в контексті гуманізації вищої професійної освіти Анотація   PDF
Victoriia Kovalska
 
№ 2 (2016): Теорія і практика управління соціальними системами ДОШКІЛЬНЕ ДИТИНСТВО КРІЗЬ ПРИЗМУ ПЕДАГОГІЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ Анотація   PDF
Iryna Zhadlenko
 
76 - 100 з 383 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>