Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 4 (2014): Теорія і практика управління соціальними системами ДУХОВНИЙ ЛІДЕР УКРАЇНСЬКИХ ОСВІТЯН Анотація   PDF
Валентин Васильович Рибалка
 
№ 4 (2014): Теорія і практика управління соціальними системами Емоційне усвідомлення як конструкт оцінювання динаміки розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих технічних навчальних закладів: психопедагогічний підхід Анотація   PDF
Alla Semenova
 
№ 1 (2012): Теорія і практика управління соціальними системами Епістемологічні основи трансдисциплінарного підходу в сучасній освіті Анотація   PDF
Ольга Олексііївна Дольська
 
№ 4 (2016): Теорія і практика управління соціальними системами ЖИТТЄТВОРЧІ ЗДІБНОСТІ ТА КРЕАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСОБИСТОСТІ, ЯКА САМОАКТУАЛІЗУЄТЬСЯ Анотація   PDF
Anastasiya Bolshakova
 
№ 4 (2011): Теорія і практика управління соціальними системами Забезпечення фізичного здоров’я різних верств населення – основна соціальна функція фізичної культури Анотація   PDF
Vasiliy Sutula
 
№ 1 (2014): Теорія і практика управління соціальними системами Загальні показники участі харків'ян в олімпійських іграх у 1952-2012 роках Анотація   PDF
Volodymyr Labskir, Albert Liubiiev, Natalia Boreiko, Oleksii Yushko, Artem Tiniakov
 
№ 1 (2019): Теорія і практика управління соціальними системами ЗАСТОСУВАННЯ АСОЦІАТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ ОСВІТНІХ НАУК Анотація   PDF
Olena Romanovska
 
№ 2 (2018): Теорія і практика управління соціальними системами ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ КОУЧИНГОВОГО ПІДХОДУ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ "МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В ПСИХОЛОГІЇ" Анотація   PDF
Anastasiia Knysh
 
№ 2 (2012): Теорія і практика управління соціальними системами ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРОБЛЕМНОЇ ЛЕКЦІЇ ДЛЯ ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН Анотація   PDF
Олена Олександрівна Романовська
 
№ 1 (2012): Теорія і практика управління соціальними системами Застосування педагогічних технологій для розвитку креативності майбутнього інженера-педагога Анотація   PDF
Тетяна Вікторівна Яковенко
 
№ 1 (2016): Теорія і практика управління соціальними системами ЗБАГАЧЕННЯ ВИХОВНОГО АСПЕКТУ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ АКСІОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ Анотація   PDF
Kateryna Slesyk
 
№ 2 (2017): Теорія і практика управління соціальними системами ЗМІСТ ДЕФІНІЦІЇ «ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ» В КОНТЕКСТІ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ ПРЕДСТАВНИКІВ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ НАУКОВИХ ШКІЛ Анотація   PDF
Volodymyr Moroz, Svitlana Moroz
 
№ 2 (2018): Теорія і практика управління соціальними системами ЗМІСТ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЕТАПИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Olena Ilienko
 
№ 2 (2012): Теорія і практика управління соціальними системами ЗМІСТ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНЖЕНЕРІВ Анотація   PDF
Олена Володимирівна Попова
 
№ 4 (2016): Теорія і практика управління соціальними системами ЗМІСТ ТА РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ Анотація   PDF
Tamara Khomulenko
 
№ 2 (2013): Теорія і практика управління соціальними системами Категорії “простір” і “середовище”: особливості модельного подання та освітнього застосування Анотація   PDF
Vasiliy Kremen, Valiriy Bykov
 
№ 4 (2011): Теорія і практика управління соціальними системами Категорія духовно-морального виховання учнівської молоді в історії вітчизняної педагогічної думки Анотація   PDF
Victoria Vorozhbit
 
№ 2 (2012): Теорія і практика управління соціальними системами КАТЕГОРІЯ МОТИВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ: ПРОБЛЕМА ОЗНАЧЕННЯ ТА ЕТИЧНОЇ ДІЄВОСТІ Анотація   PDF
Олеся Євгенівна Смолінська
 
№ 4 (2014): Теорія і практика управління соціальними системами Квалiфiкацiї вищoї ocвiти у Російській Федерації Анотація   PDF
Olena Bespartochna
 
№ 4 (2018): Теорія і практика управління соціальними системами КЕРІВНИЦТВО КУЛЬТУРОЮ ТА ЦІННОСТЯМИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯК ФУНКЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ЛІДЕРСТВА Анотація   PDF
Oleg Diegtiar, Oleksandr Nepomniashchyi
 
№ 4 (2012): Теорія і практика управління соціальними системами КОГНІТИВНИЙ КОМПОНЕНТ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР'ЄРИ: РІВЕНЬ ТА ЧИННИКИ РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Людмила Миколаївна Карамушка
 
№ 3 (2017): Теорія і практика управління соціальними системами КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF
Yurii Panfilov, Boris Furmanets
 
№ 3 (2012): Теорія і практика управління соціальними системами КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ Анотація   PDF
Ірина Миколаївна Друзь
 
№ 2 (2016): Теорія і практика управління соціальними системами КОМПОНЕНТИ, КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ Анотація   PDF
Olga Nalyvajko
 
№ 2 (2015): Теорія і практика управління соціальними системами Компьютерная поддержка перманентного обучения руководителя учебного заведения: электронные средства обучения Анотація   PDF
Nadiia Vasylenko
 
101 - 125 з 383 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>