Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 3 (2014): Теорія і практика управління соціальними системами Деякі проблеми розвитку вищої освіти України Анотація   PDF
Yurii Panfilov
 
№ 1 (2013): Теорія і практика управління соціальними системами Дивосвіт людськості й людяності Олександра Романовського (до 60-річчя від дня народження) Анотація   PDF
Ivan Zyazun
 
№ 3 (2015): Теорія і практика управління соціальними системами Дидактичні особливості викладання дисципліни “Фізична культура та психофізіологічний тренінг” магістрантам спеціальності “Педагогіка вищої школи” Анотація   PDF
Olha Ihnatiuk
 
№ 2 (2014): Теорія і практика управління соціальними системами Дидактичні особливості формування готовності до науково-педагогічної діяльності магістрантів спеціальності “Педагогіка вищої школи” Анотація   PDF
Olha Ihnatiuk
 
№ 1 (2016): Теорія і практика управління соціальними системами ДИСКУРС ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ В РАБОТАХ ВАСИЛИЯ КРЕМЕНЯ Анотація   PDF
Sergiy Kurbatov
 
№ 1 (2013): Теорія і практика управління соціальними системами Добро-й анти-добро-дія учителя у творчій спадщині Івана Франка Анотація   PDF
Grigorіj Vasjanovich
 
№ 2 (2013): Теорія і практика управління соціальними системами Досвід упровадження сучасних освітніх технологій у Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут Анотація   PDF
Leonіd Tovazhnjanskiy
 
№ 4 (2017): Теорія і практика управління соціальними системами ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІСТУ І СТРУКТУРИ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Анотація   PDF
Viktoriia Bondarenko
 
№ 3 (2015): Теорія і практика управління соціальними системами Дослідницька культура майбутнього інженера-педагога в контексті гуманізації вищої професійної освіти Анотація   PDF
Victoriia Kovalska
 
№ 2 (2016): Теорія і практика управління соціальними системами ДОШКІЛЬНЕ ДИТИНСТВО КРІЗЬ ПРИЗМУ ПЕДАГОГІЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ Анотація   PDF
Iryna Zhadlenko
 
№ 2 (2014): Теорія і практика управління соціальними системами ДУХОВНІСТЬ У СИСТЕМІ ФІЛОСОФІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ Анотація   PDF
Oleksandr Ponomarov
 
№ 4 (2014): Теорія і практика управління соціальними системами ДУХОВНИЙ ЛІДЕР УКРАЇНСЬКИХ ОСВІТЯН Анотація   PDF
Валентин Васильович Рибалка
 
№ 4 (2014): Теорія і практика управління соціальними системами Емоційне усвідомлення як конструкт оцінювання динаміки розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих технічних навчальних закладів: психопедагогічний підхід Анотація   PDF
Alla Semenova
 
№ 1 (2012): Теорія і практика управління соціальними системами Епістемологічні основи трансдисциплінарного підходу в сучасній освіті Анотація   PDF
Ольга Олексііївна Дольська
 
№ 4 (2016): Теорія і практика управління соціальними системами ЖИТТЄТВОРЧІ ЗДІБНОСТІ ТА КРЕАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСОБИСТОСТІ, ЯКА САМОАКТУАЛІЗУЄТЬСЯ Анотація   PDF
Anastasiya Bolshakova
 
№ 4 (2011): Теорія і практика управління соціальними системами Забезпечення фізичного здоров’я різних верств населення – основна соціальна функція фізичної культури Анотація   PDF
Vasiliy Sutula
 
№ 1 (2014): Теорія і практика управління соціальними системами Загальні показники участі харків'ян в олімпійських іграх у 1952-2012 роках Анотація   PDF
Volodymyr Labskir, Albert Liubiiev, Natalia Boreiko, Oleksii Yushko, Artem Tiniakov
 
№ 1 (2019): Теорія і практика управління соціальними системами ЗАСТОСУВАННЯ АСОЦІАТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ ОСВІТНІХ НАУК Анотація   PDF
Olena Romanovska
 
№ 2 (2018): Теорія і практика управління соціальними системами ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ КОУЧИНГОВОГО ПІДХОДУ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ "МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В ПСИХОЛОГІЇ" Анотація   PDF
Anastasiia Knysh
 
№ 3 (2019): Теорія і практика управління соціальними системами ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ІНТЕЛЕКТ-КАРТ В ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ ОСВІТНІХ НАУК Анотація   PDF
Olena Romanovska
 
№ 2 (2012): Теорія і практика управління соціальними системами ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРОБЛЕМНОЇ ЛЕКЦІЇ ДЛЯ ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН Анотація   PDF
Олена Олександрівна Романовська
 
№ 1 (2012): Теорія і практика управління соціальними системами Застосування педагогічних технологій для розвитку креативності майбутнього інженера-педагога Анотація   PDF
Тетяна Вікторівна Яковенко
 
№ 1 (2016): Теорія і практика управління соціальними системами ЗБАГАЧЕННЯ ВИХОВНОГО АСПЕКТУ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ АКСІОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ Анотація   PDF
Kateryna Slesyk
 
№ 2 (2017): Теорія і практика управління соціальними системами ЗМІСТ ДЕФІНІЦІЇ «ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ» В КОНТЕКСТІ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ ПРЕДСТАВНИКІВ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ НАУКОВИХ ШКІЛ Анотація   PDF
Volodymyr Moroz, Svitlana Moroz
 
№ 2 (2018): Теорія і практика управління соціальними системами ЗМІСТ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЕТАПИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Olena Ilienko
 
101 - 125 з 434 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>