Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 4 (2012): Теорія і практика управління соціальними системами КОГНІТИВНИЙ КОМПОНЕНТ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР'ЄРИ: РІВЕНЬ ТА ЧИННИКИ РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Людмила Миколаївна Карамушка
 
№ 3 (2017): Теорія і практика управління соціальними системами КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF
Yurii Panfilov, Boris Furmanets
 
№ 3 (2012): Теорія і практика управління соціальними системами КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ Анотація   PDF
Ірина Миколаївна Друзь
 
№ 2 (2016): Теорія і практика управління соціальними системами КОМПОНЕНТИ, КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ Анотація   PDF
Olga Nalyvajko
 
№ 2 (2015): Теорія і практика управління соціальними системами Компьютерная поддержка перманентного обучения руководителя учебного заведения: электронные средства обучения Анотація   PDF
Nadiia Vasylenko
 
№ 1 (2018): Теорія і практика управління соціальними системами КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ Анотація   PDF
Hanna Shvetsova
 
№ 2 (2016): Теорія і практика управління соціальними системами КОМП’ЮТЕРНА ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ ДЛЯ САМОДІАГНОСТИКИ КУРСАНТІВ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН Анотація   PDF
Anatoliy Komychan
 
№ 3 (2012): Теорія і практика управління соціальними системами КОМУНІКАТИВНА ВЗАЄМОДІЯ МАТЕРІ Й ДИТИНИ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЇЇ ОБДАРОВАНОСТІ Анотація   PDF
Валентин Васильович Рибалка
 
№ 3 (2015): Теорія і практика управління соціальними системами Комунікативна взаємодія – складник професійної компетен-тності науково-педагогічних кадрів Анотація   PDF
Alevtyna Molchanova
 
№ 1 (2019): Теорія і практика управління соціальними системами КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ВИМІРУ У КОНТЕКСТІ ВИХОВАННЯ ЛІДЕРІВ У ЗАКЛАДАХ ВИШОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Andrey Cherkashyn
 
№ 4 (2017): Теорія і практика управління соціальними системами КОНЦЕПТУАЛЬНА ЦІЛІСНА СИНЕРГЕТИЧНА МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРОФЕСІЙНИХ СУДДІВ У СИСТЕМІ СУДДІВСЬКОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Larisa Zueva
 
№ 4 (2011): Теорія і практика управління соціальними системами Концептуальный психолого-педагогический подход к развитию психологии личности студента в учебно- воспитательном процессе технического университета Анотація   PDF
Oleksandr Romanovskiy
 
№ 3 (2016): Теорія і практика управління соціальними системами КОНЦЕПЦІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПОЛЬЩІ Анотація   PDF
Nataliia Yevtushenko
 
№ 2 (2014): Теорія і практика управління соціальними системами КОНЦЕПЦІЯ ЛАТЕРАЛЬНОГО МИСЛЕННЯ Е. БОНО ЯК ОСНОВА АКТИВІЗАЦІЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ Анотація   PDF
Ludmyla Shtefan
 
№ 3 (2015): Теорія і практика управління соціальними системами Концепція освіти з безпеки Анотація   PDF
Viacheslav Kudin, Vasyl Biehun, Victor Hrechaninov, Olha Yatsiuk
 
№ 3 (2012): Теорія і практика управління соціальними системами КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО- КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З АВІОНІКИ Анотація   PDF
Наталія Вікторівна Глушаниця
 
№ 3 (2012): Теорія і практика управління соціальними системами КОНЦЕПЦИЯ САМОЭФФЕКТИВНОСТИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ Анотація   PDF
Валентин Миколайович Кобець
 
№ 4 (2015): Теорія і практика управління соціальними системами КОРПОРАТИВНІ ВІДНОСИНИ В СУЧАСНИЙ ПЕРІОД: СУСПІЛЬНІ ЗАПИТИ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ Анотація   PDF
Yana Hrynova
 
№ 2 (2016): Теорія і практика управління соціальними системами КОРПОРАТИВНІ СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛЯННЯ ОСВІТНЬОЇ СОЦІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ Анотація   PDF
Valerii Bykov, Svitlana Lytvynova
 
№ 2 (2012): Теорія і практика управління соціальними системами КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ІНЖЕНЕРІВ-МЕХАНІКІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ Анотація   PDF
Володимир Григорович Фотинюк
 
№ 4 (2012): Теорія і практика управління соціальними системами КУЛЬТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ КАТЕГОРІЙ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
Олександр Семенович Пономарьов
 
№ 2 (2013): Теорія і практика управління соціальними системами Культурно-образовательный философский синтез как предпосылка формирования интеллектуальной элиты Анотація   PDF
Mihail Vishnevskiy
 
№ 2 (2012): Теорія і практика управління соціальними системами КУЛЬТУРОТВОРЧА МІСІЯ СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Михайло Іванович Вишневський
 
№ 1 (2018): Теорія і практика управління соціальними системами ЛІДЕР ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ – АКАДЕМІК ІВАН ЗЯЗЮН Анотація   PDF
Grigory Vasyanovich, Mikhail Nagirnyak
 
№ 1 (2014): Теорія і практика управління соціальними системами Личностный подход в изучении готовности будущих менеджеров к профессио-нальной деятельности Анотація   PDF
Valentyn Kobets
 
126 - 150 з 395 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>