Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2 (2012): Теорія і практика управління соціальними системами ЗМІСТ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНЖЕНЕРІВ Анотація   PDF
Олена Володимирівна Попова
 
№ 4 (2016): Теорія і практика управління соціальними системами ЗМІСТ ТА РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ Анотація   PDF
Tamara Khomulenko
 
№ 1 (2020): Теорія і практика управління соціальними системами ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ Анотація   PDF
Tatiana Zhushma, Valentina Fetinyuk
 
№ 2 (2013): Теорія і практика управління соціальними системами Категорії “простір” і “середовище”: особливості модельного подання та освітнього застосування Анотація   PDF
Vasiliy Kremen, Valiriy Bykov
 
№ 4 (2011): Теорія і практика управління соціальними системами Категорія духовно-морального виховання учнівської молоді в історії вітчизняної педагогічної думки Анотація   PDF
Victoria Vorozhbit
 
№ 2 (2012): Теорія і практика управління соціальними системами КАТЕГОРІЯ МОТИВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ: ПРОБЛЕМА ОЗНАЧЕННЯ ТА ЕТИЧНОЇ ДІЄВОСТІ Анотація   PDF
Олеся Євгенівна Смолінська
 
№ 4 (2014): Теорія і практика управління соціальними системами Квалiфiкацiї вищoї ocвiти у Російській Федерації Анотація   PDF
Olena Bespartochna
 
№ 4 (2018): Теорія і практика управління соціальними системами КЕРІВНИЦТВО КУЛЬТУРОЮ ТА ЦІННОСТЯМИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯК ФУНКЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ЛІДЕРСТВА Анотація   PDF
Oleg Diegtiar, Oleksandr Nepomniashchyi
 
№ 4 (2012): Теорія і практика управління соціальними системами КОГНІТИВНИЙ КОМПОНЕНТ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР'ЄРИ: РІВЕНЬ ТА ЧИННИКИ РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Людмила Миколаївна Карамушка
 
№ 3 (2017): Теорія і практика управління соціальними системами КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF
Yurii Panfilov, Boris Furmanets
 
№ 3 (2012): Теорія і практика управління соціальними системами КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ Анотація   PDF
Ірина Миколаївна Друзь
 
№ 2 (2016): Теорія і практика управління соціальними системами КОМПОНЕНТИ, КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ Анотація   PDF
Olga Nalyvajko
 
№ 2 (2015): Теорія і практика управління соціальними системами Компьютерная поддержка перманентного обучения руководителя учебного заведения: электронные средства обучения Анотація   PDF
Nadiia Vasylenko
 
№ 1 (2018): Теорія і практика управління соціальними системами КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ Анотація   PDF
Hanna Shvetsova
 
№ 2 (2016): Теорія і практика управління соціальними системами КОМП’ЮТЕРНА ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ ДЛЯ САМОДІАГНОСТИКИ КУРСАНТІВ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН Анотація   PDF
Anatoliy Komychan
 
№ 3 (2012): Теорія і практика управління соціальними системами КОМУНІКАТИВНА ВЗАЄМОДІЯ МАТЕРІ Й ДИТИНИ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЇЇ ОБДАРОВАНОСТІ Анотація   PDF
Валентин Васильович Рибалка
 
№ 3 (2015): Теорія і практика управління соціальними системами Комунікативна взаємодія – складник професійної компетен-тності науково-педагогічних кадрів Анотація   PDF
Alevtyna Molchanova
 
№ 1 (2019): Теорія і практика управління соціальними системами КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ВИМІРУ У КОНТЕКСТІ ВИХОВАННЯ ЛІДЕРІВ У ЗАКЛАДАХ ВИШОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Andrey Cherkashyn
 
№ 4 (2017): Теорія і практика управління соціальними системами КОНЦЕПТУАЛЬНА ЦІЛІСНА СИНЕРГЕТИЧНА МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРОФЕСІЙНИХ СУДДІВ У СИСТЕМІ СУДДІВСЬКОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Larisa Zueva
 
№ 4 (2011): Теорія і практика управління соціальними системами Концептуальный психолого-педагогический подход к развитию психологии личности студента в учебно- воспитательном процессе технического университета Анотація   PDF
Oleksandr Romanovskiy
 
№ 3 (2016): Теорія і практика управління соціальними системами КОНЦЕПЦІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПОЛЬЩІ Анотація   PDF
Nataliia Yevtushenko
 
№ 2 (2014): Теорія і практика управління соціальними системами КОНЦЕПЦІЯ ЛАТЕРАЛЬНОГО МИСЛЕННЯ Е. БОНО ЯК ОСНОВА АКТИВІЗАЦІЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ Анотація   PDF
Ludmyla Shtefan
 
№ 3 (2015): Теорія і практика управління соціальними системами Концепція освіти з безпеки Анотація   PDF
Viacheslav Kudin, Vasyl Biehun, Victor Hrechaninov, Olha Yatsiuk
 
№ 3 (2012): Теорія і практика управління соціальними системами КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО- КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З АВІОНІКИ Анотація   PDF
Наталія Вікторівна Глушаниця
 
№ 3 (2012): Теорія і практика управління соціальними системами КОНЦЕПЦИЯ САМОЭФФЕКТИВНОСТИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ Анотація   PDF
Валентин Миколайович Кобець
 
126 - 150 з 434 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>