DOI: https://doi.org/10.20998/%x

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ У МЕТОДОЛОГІЇ ПОРІВНЯЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНИ

Nataliia Yevtushenko

Анотація


Стаття присвячена поглибленню методологічних уявлень про використання системного аналізу в наукових дослідженнях сучасної системи підвищення кваліфікації вчителів. Описано процес системного аналізу досліджуваної системи та послідовні стадії його проведення – постановка проблеми, визначення мети і критеріїв оцінки, здійснення структурного аналізу, розробка концепції розвитку системи, аналіз відібраних рішень. Автором обґрунтовується актуальність проведення порівняльного дослідження системи підвищення кваліфікації вчителів України та відповідних структур у післядипломній освіті інших країн – членів Європейського Союзу.


Ключові слова


порівняльне дослідження; методологія; системний аналіз; учитель; система підвищення кваліфікації вчителів

Повний текст:

PDF

Посилання


Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.

Кремень В.Г. Енциклопедія освіти / Академія пед. наук України / В.Г.Кремень/ - К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Закон України “Про освіту”// Вища освіта. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/110-zakon-ukrayiny-pro-osvitu.

Клименюк О. В. Методологія та методи наукового дослідження / О.В. Клименюк. – К. : Міленіум, 2005. – 186 с.

Легостаев И. И. Парадигмальный подход к системной методологии педагогіки / И.И. Легостаев // Вестник НВГУ. – 2013. – № 4. – С. 103–111.

Разумова Л. И. Культурологические основания исследований в области сравнительного образования / Л.И. Разумова // Гуманитарный вектор. – 2012. – № 3(31). – С. 136–144.

Швидун В. М. Аналіз поняття “післядипломна педагогічна освіта” в контексті інтеграції освітніх систем / В.М. Швидун. // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2013. – № 4 (19). – С. 89–97.

Buczkowska-Gola M. Wymagając od ucznia, wymagajmy od siebie : / M. Buczkowska-Gola // Edukacja i dialog. – 2000. – №119.

Lewowicki T. Problemy kształcenia i pracy nauczycieli / T. Lewowicki. – Warszawa – Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, 2007. – 148 s.

Król A. Model doskonalenia kadr szkół zawodowych w trzech krajach partnerskich [Model for the development of vocational schools in three partner countries] / A. Król, T. Miszke // Obrazovanie cherez vsju zhizn' : nepreryvnoe obrazovanie v interesah ustojchivogo razvitija. – 2013. – №1. – S. 32–36.


Пристатейна бібліографія ГОСТ