Координаційна рада

Сокол Є. І., член-кор. НАПН України, д-р техн. наук (заст.головного редактора)

Товажнянський Л.Л.Почесний акад. НАПН України, д-р техн.наук (заст.голови)

Андрущенко В.П., акад. НАПН України, д-р філос. наук

Биков В.Ю., акад. НАПН України, д-р техн.наук

Луговий В.І.акад. НАПН України, д-р пед. наук

Масирова Р.Р., акад. МАНПО, д-р пед. наук (Казахстан)

Прокопенко І.Ф.акад. НАПН України, д-р пед. наук

Бабаєв В.М.д-р наук з держ. управління

Гардоцька Т.хабіліто-ваний д-р наук (Польща) 

Іліаш Н.д-р техн. наук, (Румунія)

Коваленко О.Е., д-р пед.наук

Копитов Р.А., д-р інж. наук (Латвія)

Левовицький Т.д-р пед. наук (Польща)

Олав Аарнад-р техн. наук (Естонія)

Сєппо Холтта, д-р наук (Фінляндія)