Редакційна колегія

Головний редактор:

Романовський О.Г., член-кор. НАПН, д-р пед. наук

 

відповідальний секретар:

Мороз В.М., д-р наук з держ. управління

 

технічний редактор:

Квасник О.В., канд. пед. наук

 

Редакційна колегія:

Мороз В.М., д-р наук з держ. управління

Поясок Т.Б., д-р пед. наук

Підбуцька Н.В., заст.гол. ред. з псих. н., д-р псих. наук

Резван О. А., д-р пед. наук

Штефан Л.А. д-р психол. наук

Семенова А.В., д-р пед. наук

Беспарточна О.І., канд. пед. наук

Іонова О.M., д-р пед. наук

Співак Л.М., д-р псих.н.

Бех І.Д., академік НАПН України, д-р психол. наук

Большакова А.М., д-р психол. наук

Гордієнко-Митрофанова І.В., д-р психол. наук

Ігнатюк О.А., д-р пед. наук

Квасник О.В., канд. пед.наук

Кузнєцов М.А., д-р психол. наук

Золотухіна С.Т., д.пед.наук

Лозовой В.О., д-р філос. наук

Ничкало Н.Г., академік НАПН України, д-р пед. наук

Пономарьов О.С., канд. техн. наук

Рибалка В.В., д-р психол. наук

Сисоєва С.О., член-кор. НАПН України, д-р пед. наук

Тарароєв Я.В., д-р філос. наук

Труш О.О., канд.наук з держ. упр.

Кармінська-Бєлоброва М.В., канд. наук з держ. упр