DOI: https://doi.org/10.20998/%x

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Eugene Vorobieva

Анотація


Висвітлено особливості розвитку лідерських якостей майбутніх ме­неджерів в процесі професійної підготовки у вищій школі. Визначено, що застосування тренінгових та ігрових форм в процесі професійної підготовки сприяє розвитку лідер­ського потенціалу та лідерських якостей майбутніх менеджерів, актуалізує інтерес до практичної діяльності, що сприяє подальшій активності у постійному оволодінні знаннями та використанням їх на практиці в управлінській діяльності. Стаття міс­тить авторське трактування проблематики використання тренінгових та ігрових методів у навчально-виховному процесі з метою розвитку лідерського потенціалу май­бутніх менеджерів.

Ключові слова


лідерські якості; лідерській потенціал; професійна підготовка менеджерів; розвиток лідерського потенціалу майбутніх менеджерів; тренінг; ділова гра; кейс-метод

Повний текст:

PDF

Посилання


Березовська, Л.І. & Пукіш, А.О. (2015) Психологічні особливості управлін­ського та підприємницького потенціалу менеджерів. Вісник Національного універ­ситету оборони України: Збірник наукових праць. №1(44). Київ : НУОУ. С.21 – 27.

Романовский А.Г., Шаполова В.В., Квасник О.В. (2016) Трехвекторная структура понятия лидерство. [Электрон­ный ресурс]: Режим доступа: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI_Press/26904/1/Romanovskiy_Trekhvektornaya_2016

Пономарьов, О.С. & Чеботарьов, М.К. (2012) Відповідальність в системі професійної компетентності фахівця: навч.-метод. посібник. Х.: Підручник НТУ «ХПІ», 220 с.

Дрыгина, И.В. Важность лидер­ских качеств менеджера для его профес­сиональной деятельности. [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://res.krasu.ru/рaradigm.

Бойетт, Дж. Т. & Бойетт, Дж. Т. «Можно ли научиться лидерству?»: [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://management.com.ua

Фетискин, Н.П. & Козлов, В.В., Мануйлов, Г.М. (2005) Социально-психо­логическая диагностика развития лично­сти и малых групп. М.: Изд-во Института психотерапии, 490 с.

Вачков, И.В. & Дерябо, С.Д. Окна в мир тренинга. [Электронный ресурс]: Режим доступу: http://koob.ru/vachkov_iv

Петровская, Л.А. Общение-ком­петентность-тренинг. [Электронный ресурс]: Режим доступу: http://www.koob.ru/petrovskaya/communic­ation_p

Sakaliuk, O. (2016) Model of forming education managers' readiness for professional ac­tivities under current conditions. На­ука і освіта. №6. С. 107 – 111.

Kuzmina, N. (2017) Implemen­tation of the model of forming the fu­ture managers' readiness for business corre­spondence in the educational process of the university. 10th international conference

of education, research and innovation

nov 16 – 18.

Фетискин, Н.П. & Козлов, В.В., Мануйлов, Г.М. (2005) Социально-психо­логическая диагностика развития личности и малых групп. М.: Изд-во Института психотерапии, 490 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ