ФОРМИ І ЗМІСТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО- МАТЕМАТИЧНИХ ПРЕДМЕТІВ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

Автор(и)

  • Nataliia Yevtushenko Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/%25x

Ключові слова:

учитель, учитель природничо-математичних предметів, форми підвищення кваліфікації вчителів, зміст підвищення кваліфікації вчителів, післядипломна освіта

Анотація

Розкрито особливості підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті Республіки Польща. Розглянуто форми підвищення кваліфікації польських учителів на різних його рівнях – зовнішнє, внутрішньошкільне, індивідуальне. Проаналізовано зміст інституційних форм підвищення кваліфікації польських фахівців (підвищення кваліфікації за програмою післядипломної освіти, набуття кваліфікації в післядипломній освіті, курси підвищення кваліфікації, кваліфікаційні курси). Запропоновано напрями вдосконалення форм і змісту підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України з урахуванням досвіду Польщі.

Біографія автора

Nataliia Yevtushenko, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри природничо-математичних дисциплін інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського; Чернігів, Україна

Посилання

Yankovych, I. I. (2016) Pidhotovka maibutnikh vchyteliv u vyshchykh navchalnykh zakladakh Polshchidovykhovnoi roboty z uchniamy [Preparation of future teachers in Polish higher education institutions for educational work with students [in Ukrainian]

Biologia i geografia. (2019). Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “Edukacja” – Teachers’ Training Center “Education”. Access mode: //odn-edukacja.pl/kursy-kwalifikacyjne/biologia-i-geografia/

3. Konferencja metodyczna dla nauczycieli biologii w szkołachponad gimnazjalnych [Methodical conference for biology teacher sinupper secondary schools]. (2019). Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego – Łódź Center for Teacher Improvement and Practical Training. Access mode: https://www.wckp.lodz.pl/123_9 [in Polish]

Kosiba, G. (2012). Doskonalenie zawodowe nauczycieli – kategorie, kompetencje, praktyka. [Professional development of teachers – categories, competences, practice]. Forum Oświatoweю Educational Forum.2(47). 123 – 138. [in Polish]

Król, A., & Miszke, T. (2013). Model doskonalenia kadr szkół zawodowych w trzech krajach partnerskich [Model of improving vocational school staff in three partner countries]. Obrazovanie cherez vsjuzhizn’: nepreryvnoe obrazovanie v interesah ustojchivogo razvitija – Education throughout life: continuous education in the interests of sustainable development. (1).

6. Kurs doskonalący dla nauczycieli przyrody, biologii, geografii szkół podstawowych i gimnazjów. [Improvement course for teachers of nature, biology, geography of primary and junior high schools]. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Access mode:https://www.wckp.lodz.pl/217_7 [in Polish]

7. Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla Nauczycieli (270 godzin) Gdynia [Teacher Training Qualification Course (270 hours) Gdynia]. (2019). Access mode: https://epedagog.edu.pl/aktualnosci/kurs-kwalifikacyjny-pedagogiczny-dla-nauczycieli-270-godzin-gdynia/ [in Polish]

8. Kursy doskonalące – doskonalenie ponad przedmiotowe (DB) [Training courses - trans-subject development (TSD)]. (2019). Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – Teacher Training Centerin Poznań. Access mode: https://odnpoznan.pl.sub,pl,oferta.html [in Polish]

9. Nowoczesne metody nauczania matematyki [Modern methods of teaching mathematics] (2019). Szkoła Wyższaim. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Krakowie College of Bogdan Janski Off-Camp Department in Krakow. Access mode: http://www.krakow.janski.edu.pl/oferta/podyplomowe/studia-podyplomowe-doskonala-ce/no-woczesne-metody-nauczania-matematyki

10. Ocena działań podejmowanych w obszarze doskonalenia kompetencji nauczycieli. Raport końcowy [Evaluation of activities undertaken in the area of improving teachers' competences. Final report]. (2013). Gdańsk. 161 p. [in Polish]

Pancer, I., & Bojko, P. (2014). Aktywni pomorzanie 2020. Analiza realizowanych obecnie form współpracy ponadgimnazjalnych szkół zawodowych z pracodawcami [Active Pomeranian 2020. Analysis of currently implemented forms of cooperation between upper secondary vocational schools and employers]. Gdańsk, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 40 p. [in Polish]

12. Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego w nowym dworze gdańskim rok szkolny 2010/2011 [Professional development plan for teachers of a special school and education center in the new court of Gdańsk in school year 2010/2011]. Access mode: http://bip.soswndg.pl/dokumenty/wdn.

pdf. [in Polish]

Poziomek, U. (2012). Przedmioty przyrodnicze w podstawie programowej kształcenia ogólnego [Natural science subjects in the general education curriculum]. Warszawa, Ośrodek Rozwoju Edukacji. 26 p.

14. Prawo o szkolnictwie wyższym: Ustawa z dnia 27.07.2005 r. [Higher Education Law: Law from 27.07.2005] (2005). Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – Journal of Laws of the Republic of Poland.164. 1365. [in Polish]

15. Przygotowanie pedagogiczne [Pedagogical preparation]. (2019). Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “Edukacja” – Teachers' Training Center “Education”. Access mode: https://odn-edukacja.pl/kursy-kwalifi-kacyjne/przygotowanie-pedagogiczne/

16. Studia podyplomowe doskonalące [In-service training]. (2019). Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowyw Krakowie – College of Bogdan Janski Off-Camp Department in Krakow. Access mode: http://www.krakow.janski.edu.pl/oferta/podyplomowe/studia-podyplomowe-doskonalace [in Polish]

17. W sprawie standardów kształcenia nauczycieli: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.01.2012 r. [On teacher education standards: Regulation of the Minister of National Education from 17.01.2012]. (2012). Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Journal of Laws of the Republic of Poland.131. [in Polish]

18. W sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.04.2012 r. [On the specific qualifications required of teachers: Regulation of the Minister of National Education from 17.04.2012]. Dziennik Ustaw Rzeczypospolite jPolskiej – Journal of Laws of the Republic ofPoland. 426. [in Polish]

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-10

Номер

Розділ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ