КРИТЕРІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНЕ ТЕСТУВАННЯ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРІВ ЯК ЗАСОБУ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Автор(и)

  • Дмитро Прочухан Харківський комп’ютерно-технологічний фаховий коледж Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4622-1015
  • Ірина Костиря Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2967-4530

DOI:

https://doi.org/10.20998/2078-7782.2021.2.07

Ключові слова:

критеріально-орієнтоване тестування, комп’ютерне навчання, засіб оцінювання, якість знань, студенти.

Анотація

В статті розглянуто нові підходи до оцінювання навчальних досягнень студентів у системі вищої освіти. Визначено сучасні пріоритети в освіті, одним з яких є контроль якості знань у майбутніх фахівців. Підкреслено, що опанування фаховими дисциплінами під час професійної підготовки передбачає вивчення питань прикладного спрямування: конструювання тестів різних рівнів застосування, контрольного матеріалу за цілями використання, інтерпретація результатів тестування, тлумачення його результатів та формування висновків щодо його відповідності меті, завданням, розуміння основних характеристик якості контрольного матеріалу і можливості використання комп’ютерних технологій при створенні, проведенні і опрацюванні результатів тестування. В статті експериментально доведено, що оцінювання якості знань у майбутніх фахівців за допомогою критеріально-орієнтованого тестування на основі використання комп’ютерів є одним з ефективних засобів педагогічного контролю.

Біографії авторів

Дмитро Прочухан, Харківський комп’ютерно-технологічний фаховий коледж Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”

викладач відокремленого структурного підрозділу Харківського комп’ютерно-технологічного фахового коледжу Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”;
Харків, Україна

Ірина Костиря, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. академіка І. Зязюна Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”; Харків, Україна

Посилання

1. On approval of the “Regulations on distance learning” (2013), MON of Ukraine, Order, Regulations on April 25, no. 466, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text (Last accessed: 25.03.2021)

2. About the “National Informatization”, Program. Law of Ukraine, dated 04.02.1998, no. 74/98-ВР, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/9вр#Text(Lastaccessed:25.03.2021)

3. Osadcha, K. (2012), “Modern foreign research of distance learning technologies”, Pedagogy and psychology of professional education, no. 6. pp. 229–234

4. McQuaid, J. (2010), “Using Cognitive Load to Evaluate Participation and Design of an Asynchronous Course”, American Journal of Distance Education, no. 24(4), pp. 177–194, available at: http://dx.doi.org/10.1080/08923647.2010.519949 (Last accessed: 30.02.2021)

5. Lowenthal, J. N. (2010), “Using Mobile Learning: Determinates Impacting Behavioral Intention. American Journal of Distance Education”, no. 24(4), pp. 195–206, available at: http://dx.doi.org/10.1080/08923647.2010.519947 (Last accessed: 08.02.2021)

6. Gaskell, A. (2011), “National Student Surveys: how far are they appropriate for open and distance learning?”, Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning, no. 26(1), pp. 1–4, available at: http://dx.doi.org/10.1080/02680513.2011.538559 (Last accessed: 06.02.2021)

7. Woodleya, C., Meredith, C. (2012), “Supporting Student Transition Through Social Media”, American Journal of Distance Education, no. 26(2), pp. 86–95. available at:http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08923647.2012.655055 (Last accessed: 06.02.2021)

8. Bykov, V. Yu., Lapins’kyj, V. V. (2012), “Methodological and methodical bases of creation and use of electronic means of educational appointment”, Komp’iuter u shkoli ta sim’I, no. 2. pp. 3–6

9. Mas’, N. M., “Analysis of domestic and foreign experience in the use of distancelearning in education and its effecttiveness”, available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Znpviknu/2013_41/Zbirn ik_41_31.pdf (Last accessed: 02.03.2021)

10. Mazur, M. P. (2007), “Development of distance learning in Ukraine as a component of informatization of modern society ”, Informatics and information technologies in educational institutions,no.1.pp.71–75

11. Kukharenko, V. M., Savchenko, M. V. (2008), “Optimization of distance course development”, Kryvyj Rih, KEI DVNZ “KNEU im. V.Het’mana”, pp. 130–133

12. Kukharenko, V. N. (2009), “Corporate e-learning strategy ”, Upravlenye personalom, no. 8 (191). pp. 53–55

13. Bykov, V. Yu. (2010), “Modern tasks of informatization of education”, Informatsijni tekhnolohii i zasoby navchannia, no. 1(15) available at: http://www.ime.eduua.net/em.html (Last accessed: 09.02.2021)

14. Bykov, V. Yu., Bohachkov, Yu. M., Zhuk, Yu. O. (2008), “Monitoring the level of academic achievement using Internet technologies: a monograph”, Kyiv: Pedahohichna dumka, p. 128

15. Bulakh, I. Ye., Mruha, M. R. (2006), “We create a quality test: textbook”, Kyiv: Majsterklas,. p.160

16. Yaroschuk, L. H. (2010), “Fundamentals of pedagogical measurements and monitoring of the quality of education: textbook”, Kyiv: Vydavnychyj Dim “Slovo”, p. 304

17. Pietkov, O. O. (2013), “Diagnostic characteristics of computer tests, which are formed by the method of recoverable fragments”, Informatsijni tekhnolohii i zasoby navchannia, no. 1(33), available at: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/779/582 (Last accessed: 05.02.2021)

18. Bulakh, I. Ye. (1995), “Theory and methods of computer testing of academic success (on the materials of medical schools)”, dys. ... d-ra ped. nauk: 13. 00. 01, Kyiv National University T.H. Shevchenko Kyiv, p. 430

19. Zin’kovs’kyj, Yu. F., Mirs’kykh, H. O. (2010), “Features of pedagogical tests”,Visnyk NTUU “KPI”, Radio engineering, radio engineering: a collection of scientific papers, no. 42. pp. 157–165

20. Kushnir, V. S. (2011), “Features of criterionoriented testing in the study of a foreign language for professional purposes in higher education”, Suchasni metody vykladannia inozemnoi movy profesijnoho spriamuvannia u vyschij shkoli: materialy III Vseukr. Konf, Kyiv, 21–25 bereznia 2011, available at: http://confesp.fl.kpi.ua/node/1030 (Last accessed: 25.02.2021)

21. Distance education system KhKTK available at: http://ct-college.net/2016/03/28/%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83/ (Last accessed:17.02.2021)

Теорія і практика управління соціальними системами 2'2021

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-15

Номер

Розділ

Організаційно-педагогічні умови формування професійної майстерності майбутніх фахівців