ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Леся Лебедик Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Короленка, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6538-6256
  • Віктор Стрельніков Полтавський національний педагогічний університет імені В. Короленка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8822-9517

DOI:

https://doi.org/10.20998/2078-7782.2021.3.04

Ключові слова:

лідер, лідерство, лідерські якості, навички лідерства, майбутні офіцери, Національна гвардія України.

Анотація

У статті розглянуто нове розуміння сутності феноменів “лідерство” і “лідерські якості” та теоретичні засади формування лідерських якостей шляхом індивідуального підходу в навчанні майбутніх офіцерів Національної гвардії України. Запропоновано до означених теоретичних засад віднести інтегрованість індивідуального навчання у професійну діяльність майбутніх військових-лідерів, узгодженого зі стратегічним напрямком розвитку Національної гвардії України. Визначено, що підготовка майбутніх офіцерів до лідерства у військовому колективі є соціально-педагогічною системою, яка сприяє опануванню курсантами трьома базовими лідерськими навичками: проведенні діагностування рівня розвитку підлеглих, гнучкістю й партнерством. З’ясовано, що шляхом організації індивідуального навчання офіцерів-лідерів формуються ще три базові навички лідерства “в собі” – кидати виклик прийнятим обмеженням, визначати рівні своєї влади й співробітничати заради успіху. Доведено, що ефективне формування лідерських якостей має відбуватися на всіх чотирьох рівнях: з управління собою; окремими підлеглими; військовим підрозділом (командою) і військовою організацією.

Біографії авторів

Леся Лебедик, Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Короленка

доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи, Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Короленка; Полтава, Україна

Віктор Стрельніков, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Короленка

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогічної майстерності та менеджменту ім. І. Зязюна, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Короленка; Полтава, Україна

Посилання

1. Blanshar, K. ‘(2008),“Leadership: to the pinnacle of success ”, SPb. : Pyter, p. 368 [in Russian]

2. Boyko, O. V., Pokhnatyuk, S. V. (2012), “Psychological and pedagogical analysis of the differences between the functions of leadership and leadership in the professional activities of the unit commander”, Bulletin of the National University of Defense of Ukraine, no. 2 (27). pp. 5–10 [in Ukrainian]

3. Vyday, A. Yu. (2002), “Formation of leadership orientation of the personality of the future officer of the Armed Forces of Ukraine”, dys. ... kand. psykhol. nauk : 19.00.05, Kyyiv, p. 196 [in Ukrainian]

4. Vitchenko, A. O. (2018),“Development of leadership skills of future military masters using case technology”,Science and defense, no. 4. pp. 43–48 [in Ukrainian]

5. Kokun, O. M. (2012), “Psychological structure of leadership qualities of the future officer”, Bulletin of the National University of Defense of Ukraine, vip. 4. pp. 170–174 [in Ukrainian ]

6. Lutsenko, B. (2020), “Pedagogical conditions for the formation of leadership qualities in future officers commanders of the National Guard of Ukraine”, Current issues of the humanities, vip. 31, t. 3. pp. 305–309 [in Ukrainian]

7. Lutsenko, B. (2020), “Formation and development of leadership qualities in future officers of the National Guard of Ukraine”, Innovative pedagogy, vip. 25, t. 2. pp. 112–121 [in Ukrainian]

8. Romanovs’kyy, O. H., Hren’ L. M., Mykhaylychenko, V. YE. (2018), “Pedagogy of leadership”, Leadership pedagogy, monograph, Kharkiv: NTU “KhPI”, pp. 496 [in Ukrainian]

9. Romanovs’kyy,O.H., Bondarenko, V. V. (2017), “Innovative forma-tion of the full range of personalqualities of a leader in all types of professional activities on the example of future psychologists”, Theory and practice of social systems management, Kharkiv: NTU “KhPI”, no. 2. pp. 3–13 [in Ukrainian]

10. Strel’nikov, V. Yu., Lebedyk, L. V. (2007), “Nine steps of effective leadership training”, The image of a modern teacher, no. 7–8 (76–77). pp. 25–30 [in Ukrainian]

Теорія і практика управління соціальними системами 3'2021

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-04

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНІВ ЛІДЕРСТВА, УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ОБ’ЄКТА