ОЦІНКА ДОСЛІДНИЦЬКИХ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК МАТЕМАТИЧНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ ЗДОБУВАЧІВ I-III РІВНІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ПСИХОЛОГІЯ”

Автор(и)

  • Ніна Підбуцька Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5319-1996
  • Анастасія Книш Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0211-2535

DOI:

https://doi.org/10.20998/2078-7782.2021.3.09

Ключові слова:

майбутні психологи, дослідницькі вміння, навички, математична обробка даних, компетентність, підготовка майбутніх фахівців.

Анотація

Стаття присвячена проблемі дослідження рівня розвитку дослідницьких вмінь та навичок математичної обробки даних у майбутніх психологів, що навчаються за різними рівнями вищої освіти. Для проведення дослідження було залучено здобувачів вищої освіти за трьома рівнями та п’ятьох докторів психологічних наук як експертів. Респондентам (n=75) пропонувалося виконати практичне завдання, яке мало на меті продемонструвати їхню здатність до перетворення простого практичного питання на модель дослідження, що враховувала б всі необхідні етапи та методи математичної обробки даних. Було проаналізовано результати досліджень, які вказують на наявність статистично вірогідних відмінностей і рівні розвитку дослідницьких вмінь та навичок математичної обробки даних. Було визначено, що найвищим цей показник є у здобувачів за третім, а найнижчим – за другим рівнем вищої освіти.

Біографії авторів

Ніна Підбуцька, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

доктор психологічних наук, професор кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. академіка І. Зязюна, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”; Харків, Україна

Анастасія Книш, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. академіка І. Зязюна, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”; Харків, Україна

Посилання

1. Borysenko, L. L. (2010), “Development of research skills of future psychologists”, available at: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/26595/PPP_2018_24.pdfsequence=1&isAllowe=y (Date: 20.07.2021)

2. Vintiuk, Yu. (2020), “Research approach in the training of future psychologists”. Collection of scientific works of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Series: pedagogical sciences, 20(1), p. 27– 49

3. Knysh, A. Ye. (2018), “Application of methods of coaching approach in teaching the discipline “mathematical methods in psychology””, Theory and practice of social systems management, no 2, p. 18–27

4. Mytsko, V. M. (2007), “Psychological features of axiogenesis of future psychologists”,Monograph,Ivano-Frankivsk, p. 57

5. “For whom and where do graduates want to study” (2019) available at: https://mon.gov.ua/ua/news/na-kogo-i-dehochut-vchitisya-vstupniki-monpublikuyetop-10-najbilsh-populyarnih-vishiv-taspecialnostej-2019-roku (Date: 20.07.2021)

6. Pidbutska, N. V. (2014), “Features ofcreativity of the future engineer as a componentof his professionalism”, Problems of modern psychology, Kamyanets-Podilsky National Avenue un-tu them. I. Ogienko, Institute of Psychology. GS Kostyuk NAPS of Ukraine, Kamyanets-Podilsky: Axiom, vol. 26, p. 468–477

7. Sokol, Ye., Romanovskyi, O., Pidbutska, N., Gura, T., Knysh, A., Shapolova, V. (2019), “Psychological and pedagogical quail-metry in assessing the quality of education of future specialists at the National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute””, Theory and practice of social systems management, no 3, p. 38–55

8. “Standard of higher education of Ukraine Second master's level 053 “Psychology”” (2019), available at: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/04/25/053-psikhologiya-mag.pdf (Date: 20.07.21)

9. Dörnyei, Z. (2019), “Psychology and language learning: The past, the present and the future”, Journal for the Psychology of Language Learning, 1(1), p. 27–41

10. Kath, L. M. (2020), “Teaching IO psychology to undergraduate students: Do we practice what we preach?”, Industrial and Organizational Psychology, 13(4), p. 443–460

Теорія і практика управління соціальними системами 3'2021

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-04

Номер

Розділ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЗМІСТУ