АКМЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІНТЕЛІГЕНТНОСТІ

Автор(и)

  • Андрій Кіпенський Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4589-092X
  • Олександр РОМАНОВСЬКИЙ Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0602-9395
  • Олександр Пономарьов Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4698-2620

DOI:

https://doi.org/10.20998/2078-7782.2023.2.08

Ключові слова:

інтелігентність; акмеологія, професійна компетентність, особистісний розвиток, творчий потенціал, освітній процес, культура

Анотація

Показано, що зростання питомої ваги розумової праці та її творчого характеру посилює потреби суспільства в розвитку інтелігентності фахівців. Водночас змінюються вимоги до змісту феномену інтелігентності, зокрема як системного поєднання професіоналізму та загальної і професійної культури інтелігента та його професійно і соціально значущих особистісних рис і якостей. У статті розкрито систему прямих і зворотних взаємозв’язків інтелігентності з акме людини як найвищим рівнем її життєвих досягнень, зокрема це стосується як професійної компетентності, так і особистісної самореалізації. Обґрунтовано необхідність розробки і цілеспрямованого використання інноваційних педагогічних технологій, орієнтованих на формування у студентів прагнення ставати справжніми інтелігентами і оволодівати найвищим рівнем професіоналізму.

Біографії авторів

Андрій Кіпенський, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Доктор технічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту соціально- гуманітарних технологій, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Олександр РОМАНОВСЬКИЙ, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. академіка І. Зязюна, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Олександр Пономарьов, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Кандидат технічних наук, професор, професор кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. академіка І. Зязюна, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Посилання

“Acmeology with the basics of ca- reer psychology” (2004), Compiled by O. Havalenko, V. Pasnichenko, T. Kryvko, Study guide, Chernivtsi: Ruta, p. 84

Antonov, V. (2011), “Cybernetic Acmeology: Technology of Human Devel- opment and Improvement”, Monograph, Kyiv: VPC “Kyiv University”, p. 290

Bok, P. (2021), “MINDFUCK. How to get rid of barriers in your head”, Translated from German, Lviv: Old Lion Publishing House, p. 232

Vitvytska, S. (2012), “Acmeologi- cal approach to pedagogical training of mas- ters of education”, Intellectual and creative giftedness: common and different, Kyiv: In- formation Systems LLC, pp.114 – 119

Hladkova, V., Pozharskyi, S. (2020), “Fundamentals of Acmeology”, Textbook, Lviv: Novyi Svit-2000, pp. 320

Hrechanyk, O., Hryhorash, V. (2019), “Formation of teacher’s acmeological competence in the system of postgraduate education”, Monograph, Kharkiv: Publishing group “Osnova”, p. 144, (Library of the journal “School Management”; is. 9 (200))

Danylova, H. (2003), “Acmeologi- cal model of a teacher in the XXI century”, Ridna shkola, no. 6, pp. 6 – 9

Kipenskyi, A., Ponomarov, O. (2021), “Development of intelligence of fu- ture specialists as a task of pedagogy of the XXI century”, Pedagogy of the XXI century: current state and development trends: a col- lective monograph: in 2 parts, Lviv-Torun: Liga-Press, pp. 195 – 224

Kremen, V. (2019), “Spirituality and values of human existence”, Horizon of spirituality of education: a collective mono- graph. Vilnius: Zuvedra, pp. 9 – 11

“Methodical instructions for the study of the discipline “Acmeological Tech- nologies” for applicants for the second (master's) level of higher education in the educational program “Pedagogy of Higher Education”, specialty 011 Educational, peda- gogical sciences of full-time and part-time education” (2020), Compiled by S. Saiapina, O. Korkishko, A. Korkishko, Sloviansk: SHEI “Donbas State Pedagogical Univer- sity”, p. 117

Nikolaiesku, I. (2012), “Practical bases of acmeological development of per- sonality in the conditions of educational and information space”, Study guide, Cherkasy: OIPPP, p. 54

“Professional pedagogical educa- tion in the acmeological dimension: reflec- tion on educational trends and quality assur- ance standards” (2020), Edited by N. Machynskoi, Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, p. 178

Rostovskyi, V. (1996), “Social and psychological analysis of unemploy- ment”, Ekonomika i upravlennya, no. Yessenamanova, K., Arinova, B., Zhambylkyzy, M., Rakhimbayeva, R., Zhunussova, D. (2022), “Development of Acmeological Competence in Rising Social Teachers”, Front. Educ. 7:901050. doi: 10.3389/feduc.2022.901050

Middle-East Journal of Scientific Research 14 (11): 1445-1451, 2013 ISSN 1990-9233 © IDOSI Publications, 2013 DOI: 10.5829/idosi.mejsr.2013.14.11.2351 Corre- sponding Author: Bekzhanova, 25 Jambul Street, Almaty, Kazakhstan, 050010. 1445 Acmeological Aspects In Teaching Scientific and Pedagogical Staff Bakhytzhamal Zhorabekovna Bekzhanova, Aigul Igenovna Ahmetova, Turagaldy Abilakimovna Aldiba- yeva, Rabiga Tasbergenovna Igenbaeva Ka- zakh National Pedagogical University named after Abay, Almaty, Kazakhstan

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-10

Номер

Розділ

ФІЛОСОФСЬКІ, АНТРОПОЛОГІЧНІ ТА ЗАГАЛЬНОМЕТОДИЧНІ ПАРАДИГМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ