РОЛЬ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТИРІВ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ОСВІТНІХ, ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

  • Лариса Грень Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4466-6018
  • Малохат Курбанова Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2078-7782.2023.2.02

Ключові слова:

ціннісні орієнтири, професійний імідж, майбутній фахівець освітніх, педагогічних наук, професійна діяльність, заклад вищої освіти, умови воєнного стану

Анотація

стаття присвячена розкриттю ціннісних орієнтирів професорсько-викладацького складу закладів вищої освіти та їхньої ролі у формуванні професійного іміджу майбутнього фахівця освітніх, педагогічних наук в умовах воєнного стану; розкрито такі дефініції, як “професійний імідж майбутнього фахівця освітніх, педагогічних наук”, “цінність”, “ціннісна система особистості”, “педагогічні цінності”, “професійні цінності”; визначено ціннісні орієнтири, притаманні педагогу під час воєнного стану: життєві (здоров‟я, сім‟я, добробут, любов і мир, стабільність, креативний індивідуалізм), професійні (компетентність, науковість, об‟єктивність, вмотивованість, креативність, критичне мислення), національні (лінгвістична глобалізація, виховання молоді на ідеях миру, людяність і безпека, соціальна відповідальність, ініціативність, патріотизм), духовні цінності українського державотворення (незалежність, демократизм, європейський вибір, права людини, соціальна справедливість, свобода в усіх її проявах); наведено результати анкетування, проведеного серед магістрів спеціальності 232 “Соціальне забезпечення” щодо ранжування ціннісних орієнтирів та їхньої ролі у формуванні іміджу майбутніх фахівців освітніх, педагогічних наук в умовах воєнного стану; доведено вирішальну роль ціннісних орієнтирів професорсько-викладацького складу закладів вищої освіти у їх спрямованості на адаптацію у критичних ситуаціях, уважність до студентів, на формування їх стресостійкості, розвиток духовності, патріотизму.

Біографії авторів

Лариса Грень, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

професор, доктор наук з державного управління, професор кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. академіка І. Зязюна

Малохат Курбанова, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

аспірант

Посилання

Beh, I. (1998),“Personally oriented education”, K.: IZMN, p. 204

Hren, L., Kurbanova, M. (2022), “ Ways of forming a professional image of a future specialist in educational and pedagogical sciences in institutions of higher education: a comparative analysis of domestic and foreign experience”, Journal of Theory and practice of social systems management, Kharkiv: NTU “KhPI”, 4, pp. 26 – 39

Hrytsenko, A. (2022), “Peace as a basic value in changing world order”, Value orientations in the modern world: theoretical analysis and practical experience, Ternopil: Vektor, p. 454, pp. 8 – 12

Danylian, O., Kalynovskyi, Yu. (2022), “Peace as a basic value of human existence”, Value orientations in the modern world: theoretical analysis and practical ex-perience, Ternopil: Vektor, p. 454, pp. 4 – 8

Zamoroz, M. (2022), “Valuable ICT landmarks of school education and methodical aspects of improving the educational process”. Value orientations in the modern world: theoretical analysis and practical experience, Ternopil: Vektor, p. 454, pp. 114 – 115

Matyazh, S., Berezyanska, A. “Classification of values and value orienta-tions of the individual”, Scientific works, is.213, vol. 225, pp. 27 – 30

Kudin, V., Yurchenko, V. (2004), “Higher school psychology. Course of lec-

tures”, K.: NPU named after M. Draho-manova, p.176

Kolinets, H. (2020), “The role of the teacher in the formation of value orienta-tions of schoolchildren”, Value orientations in the modern world: theoretical analysis and practical experience, Ternopil: Vektor, p. 130, pp. 109 – 110

Nebrat, V. (2022), “Value orienta-tions of society during the war and post-war reconstruction: historical dimension”, Value orientations in the modern world: theoretical analysis and practical experience, Ternopil: Vektor, p. 454, pp. 12 – 15

Pecherska, H. “Professional value orientations of teachers”, Psychological sci-ences, vol. 2, no. 10(91), pp. 252 – 257

The manual “Using online educa-tional materials: modern approaches and technologies of the New Ukrainian School” was presented, available at: https://mon.gov.ua/ua/news/prezentovano-posibnik-pro-suchasni-pidhodi-i-tehnologiyi-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli

Sadovska, E. (2021), “Basic aca-demic values in modern education”, Value orientations in the modern world: theoretical analysis and practical experience, Ternopil: Vektor, p. 270, pp. 3 – 5

Shynkaruk, B. (2002), “Philo-sophical encyclopedic dictionary”, K.: Abrys, p. 744

On May 15-16, 2023, a confer-ence will be held in London “Ukraines re-covery: rebuilding with research”, availa-ble at: https://mon.gov.ua/ua/news/15-16-travnya-vidbudetsya-konferenciya-ukraines-recovery-rebuilding-research

Value orientations in the modern world: theoretical analysis and practical ex-perience, Ternopil: Vektor, p. 454

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-10

Номер

Розділ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ