ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ У СТУДЕНТІВ

Автор(и)

  • Ніна Підбуцька Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5319-1996
  • Роман Леонов Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2078-7782.2023.2.04

Ключові слова:

національна самосвідомість, культура, особистість, молодь, розвиток

Анотація

стаття присвячена проблемі розвитку національної самосвідомості в часи масштабних культурно-історичних трансформацій. Досліджено поняття національної самосвідомості, уявлення про нього в роботах західних та українських вчених. В статті визначено, що основними компонентами національної самосвідомості є турботливе і відповідальне ставлення до оточення, доброта, щирість, справедливість, працьовитість, патріотизм, інтерес до історії рідного краю, інтерес до традицій народу, його культури, самовдосконалення, любов до рідної мови, взаємодопомога. Авторами подано анкету, спрямовану на визначення значущості різних компонентів національної самосвідомості у молодих людей, що здобувають вищу освіту в різних регіонах України. Представлено результати дослідження, яке вказує на те, що в структурі національної самосвідомості молоді люди найвище оцінюють любов до рідної мови, інтерес до історії рідного краю та традицій народу, патріотизм, справедливість, взаємодопомогу, турботливе та відповідальне ставлення до оточення. Було встановлено, що вони недооцінюють ті компоненти, які пов’язані з особистісними якостями, зокрема: самовдосконалення, працьовитість, щирість, доброта.

Біографії авторів

Ніна Підбуцька, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

доктор психологічних наук, професор кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. академіка І. Зязюна

Роман Леонов, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

аспірант

Посилання

Drozdova, K. (2019), ―Model of formation of readiness of future teachers of musical art for education of students' national self-awareness‖, Scientific notes of Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk. Series: Art History, (1), pp. 96 – 105

Mamchur, I. (2022), ―Socio-psy-chological features of the formation of the components of students' national self-con-sciousness‖, Theory and practice of training a competitive specialist as a vector of educa-tional paradigms, pp. 160 – 163

On the approval of the Strategy for the Development of Higher Education in Ukraine for 2022-2032, Verkhovna Rada of Ukraine, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286-2022-%D1%80#Text (Date of application: May 15, 2023)

Protas, M. (2022), ―Socio-philo-sophical critique of the global public art’s visual order: the context of national self-identity‖, American Journal of Art and De-sign, 7(1), pp. 29 – 38

Triandafyllidou, A. (1998), ―Na-tional identity and the'other'‖, Ethnic and racial studies, 21(4), pp. 593 – 612

Van Bavel, J. J., Cichocka, A., Capraro, V., Sjåstad, H., Nezlek, J. B., Pav-lović, T., Jørgensen, F. J (2022), ―National identity predicts public health support during a global pandemic‖, Nature communications, 13(1), p. 517

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-10

Номер

Розділ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЗМІСТУ