DOI: https://doi.org/10.20998/%x

Добро-й анти-добро-дія учителя у творчій спадщині Івана Франка

Grigorіj Vasjanovich

Анотація


У статті аналізується творча спадщина видатного українського письменника і вченого І. Я. Франка в аспекті добро- і анти-добро-дії учителя. Особлива увага приділя- ється формам вияву добро-дії особистості учителя: психологічній підтримці дітей на уроках, яким важко висловити свою думку; організації додаткових занять, консультацій з тими, хто відстає від навчання; запобігання злу; прищеплення любові до праці тощо.

 

The article analyses creative legacy of the famous Ukrainian writer and scholar I. Franko in the aspect of teacher’s humanistic and non-humanistic behavior. The author pays particular attention to forms of expressing humanistic teacher’s behaviour, that is psychological support for children in the classroom having difficulties with their thoughts expression; organization of extracurricular classes, consulting backward pupils; evil prevention; inculcation of love to work etc.


Ключові слова


учитель; добро-дія; позанавчальна діяльність; спадщина Івана Франка

Повний текст:

PDF

Посилання


Амонашвили Ш. А. Здраствуйте, дети!: пособие для учителя /Ш. А. Амонашвили. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 1988. — 208 с.

Бех І. Д. Виховання особистості: наук. видання / Іван Дмитрович Бех. — К. : Либідь, 2006. — 272 с.

Зязюн І. А. Педагогіка добра: ідеали і реалії: наук.-метод. посіб. / Іван Андрійович Зязюн. — К. : МАУП, 2000. — 312 с.

Педагогічна майстерність : підручник / І. А. Зязюн,Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; За заг. ред. І. А. Зязюна. — К. : Вища шк., 1997.— 349 с.

Сейко Н. А. Доброчинність у сфері освіти України (ХІХ – поч. ХХ ст.) : монографія / Наталія Андріївна Сейко. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2006. —488 с.

Франко І. Я. Борис Граб / Іван Якович Франко // Зібрання творів у п’ятдесяти томах. Художні твори. Томи 1-25. — К.: Наукова думка, 1978. — Т. 18. — С. 177—190.

Франко І. Я. Великі діяння пана Бобринського / Іван Якович Франко // Педагогічні статті та висловлювання. Упорядник О. Г. Дзеверін. — К. : Радянська школа, 1960. —С. 210—217.

Франко І. Я. Вольні сонети / Іван Якович Франко / Твори : в 3 т. — К. :Наукова думка, 1991. — Т. 1. — С. 81—89.

Франко І. Я. Емерик Турчинський: Посмертний спогад / Іван Якович Франко // Педагогічні статті та висловлювання. Упорядник О. Г. Дзеверін. — К.: Радянська школа, 1960. — С. 207.

Франко І. Я. “Звістки з Галіції. Симптоми розкладу в Галицькій суспільності” / Іван Якович Франко // Педагогічні

статті та висловлювання. Упорядник О. Г. Дзеверін. — К. : Радянська школа, 1960. —С. 25—27.

Франко І. Я. Оловець / Іван Якович Франко // Зібрання творів у п’ятдесяти томах. Художні твори. Томи 1-25. — К. : Наукова думка, 1978. — С. 72—84.

Франко І. Я. Отець-гуморист / Іван Якович Франко // Зібрання творів у п’ятдесяти томах. Художні твори. Томи 1-25. — К. : Наукова думка, 1978. — С. 288—315.

Франко І. Я. На старі теми / Іван Якович Франко // Твори: в 3 т. — К. : Наукова думка, 1991. — Т. 1. — С. 286—298.

Франко І. Я. Наші народні школи і їх потреби / Іван Якович Франко // Педагогічні статті та висловлювання. Упорядник О. Г. Дзеверін. — К. :Радянська школа, 1960. — С. 191—196.

Франко І. Я. Ученицька бібліотека в Дрогобичі / Іван Якович Франко // Педагогічні статті та висловлювання. Упорядник О. Г. Дзеверін. — К. : Радянська школа, 1960. — С. 32—36.

Франко І. Я. Учитель /Іван Якович Франко // Зібрання творів у п’ятдесяти томах. Художні твори. Томи 1-25. — К. : Наукова думка, 1978. — Т. 24. — С. 65—122.

Homplewicz J. Etyka pedagogiczna: Podrecznik dla studentow pedagogiki / J. Homplewicz. — Rzeszow: wydawnictwo Wyzszej Szkoly pedagogicznej w Rzeszowie, 1996. — 219 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ