DOI: https://doi.org/10.20998/%x

Розвиток інноваційної педагогічної освіти як пріоритетний напрям модернізації національних систем підготовки освітянських кадрів у ХХІ ст.

Ivan Prokopenko

Анотація


У статті здійснено порівняльну характеристику найвпливовіших наукових підходів до професійної підготовки майбутнього вчителя. Обґрунтовано доцільність модернізації системи педагогічної освіти на засадах інноваційного підходу з використанням нових педа- гогічних технологій.

 

In the process of modernization of the national system of pedagogical education it is necessary to take into account the civilizations progress trends of the educational systems in the world, in particular tendency transition from supporting education to innovative education.


Ключові слова


педагогічна освіта, модернізація підготовки, майбутній учитель, інноваційні педагогічні технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Барт Р. Личностно ориентированное образование / Р. Барт. – М.:

Прогресс, 1991. – 160 с.

Валицкая А. П. Современные стратегии образования: варианты выбора / А. П. Валицкая // Педагогика. – 1997.– №2. – С. 3-8.

Кошманова Т. С. Розвиток педагогічної освіти в США (1960-1998 рр.) / Т.С. Кошманова. – Львів: Світ, 1999. –488 с.

Курилина О. Я. Социально-политическая направленность высшего педагогического образования в развитых капиталистических странах (США, Англия, Франция):Дисс. … канд. пед. наук: 13.00.01 / О.Я. Курилина. – М., 1986. – 175 с.

Пуховська Л. П. Професійна підготовка вчителів у Західній Європі: спільність і розбіжності / Л.П. Пуховська. – К: Вища школа, 1997. – 180 с.

Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие / Г.К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998.– 256 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ