DOI: https://doi.org/10.20998/%x

ДІЛОВА ГРА ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ У СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

Tatyana Hura

Анотація


Охарактеризовано доцільність підготовки інженерів-лідерів в Україні. Розглянуто актуальність впровадження інтерактивних методів навчання в навчально-виховний процес технічного університету. Відмічено результати опитування українських вузів щодо застосування методів та технологій навчання, спрямованих на розвиток лідерських якостей. Визначено особливості підготовки та проведення ділової гри. Акцентовано увагу на обов'язковій  підготовці до проведення  ділової гри, а також представлено особливості поетапної підготовки її  сценарію. Особлива роль в статті приділена практичному впровадженню ділових ігор в процес підготовки майбутніх лідерів експертами Центра лідерства кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. академіка І. А. Зязюна.  Детально описані компетенції, необхідні для розвитку лідерського потенціалу, які розвиваються за допомогою ділових ігор  у студентів технічного університету.

Ключові слова


інженер-лідер; лідерський потенціал; інтерактивні методи; ділова гра, рольова гра, компетенції, модуль; навчально-виховний процес; Центр лідерства; технічний університет

Повний текст:

PDF

Посилання


Гура Т. В. Психологія лідерства в бізнесі: навчальний посібник / Т. В. Гура, О.Г. Романовський, А. Н. Книш. – Х. : «МАДРИД», 2017. – 100 с.

Гура Т. В. Розвиток когнітивних якостей у бізнес-лідерів: навчальний посібник /Т. В.Гура. – К.: ДП «НВЦ»Пріоритети», 2016. – 40 с.

Книш А. Є. Діагностика типу морального лідерства у сфері бізнесу: навчальний посібник / А. Є.Книш. – К.: ДП «НВЦ»Пріоритети», 2016. – 40 с.

Книш А. Є. Емоційний інтелект лідера у сфері бізнесу: навчальний посібник / А.Є.Книш. – К.: ДП «НВЦ»Пріоритети», 2016. – 40 с.

Макаренко А. Б. Крос-культурні комунікації для бізнес-лідерів: навчальний посібник / А. Б. Макаренко. – К.: ДП «НВЦ»Пріоритети», 2016. – 40 с.

Мороз В. М. Трудовий потенціал бізнес-лідера: навчальний посібник / В. М. Мороз. – К.: ДП «НВЦ» Пріоритети», 2016. – 40 с.

Аарна О. Роль університету у розвитку лідерського потенціалу суспільства: концептуальні засади / Авторський колектив: О.Аарна, Д. Гудогієне, О.Гузар та ін.; за заг. ред. С. Калашнікової. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 100с.

Романовський О. Г. Бізнес-лідерство і когнітивні якості: навчальний посібник / О. Г. Романовський. – К.: ДП «НВЦ» Пріоритети», 2016. – 40 с.

Середа Н. В. Основи риторики для бізнес-лідерів: ефективний публічний виступі: навчальний посібник / Н. В. Середа. – К.: ДП «НВЦ» Пріоритети», 2016. – 40 с.

Тарнопольский О. Б. Конспект лекцій з дисципліни «Методика проведення рольових та ділових ігор у навчанні іноземних мов» / О. Б. Тарнопольський - Дн-ськ: Вид. ДУЕП, 2003. - 28 с.

Товажнянський Л. Л. Концепція формування гуманітарно-технічної еліти в НТУ «ХПІ» та шляхи її реалізації / Товажнянський Л. Л., Романовський О. Г., Пономарьов О. Г.: навч. –метод. посібн.- Х.: НТУ «ХПІ», 2004.- 416 с.

Romanovskiy O., Gura T., Chala Y., Knysh A. Сomparative analysis of leadership training concepts in high schools in the UK and Ukraine / O. Romanovskiy, T. Gura, Y.Chala, A. Knysh. // Теорія і практика управління соціальними системами .- Х.:НТУ «ХПІ», 2016.- №2. – С. 3-9.


Пристатейна бібліографія ГОСТ