DOI: https://doi.org/10.20998/%x

ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Olexandr Ponomaryov, Olga Kvasnyk

Анотація


Розглянуто та надано визначення змісту дефініції якості освіти та визначено критерії його оцінки у межах сучасних наукових досліджень. З’ясовано, що ефективність нової парадигми освіти ґрунтується на глибокому філософському осмисленні її сутності, завдань і сенсу якості в умовах інноваційного характеру суспільного розвитку. Розкрито особливості  умов формування та реалізації якості освіти в сучасному світі та чинники, які обумовлюють складність та багатогранність прояву її змісту.


Ключові слова


якість вищої освіти; професійна діяльність фахівця; професійна компетентність; критерії якості освіти; відповідність знань, вмінь та навичок встановленим вимогам; система цінностей особистості; філософія освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрущенко В. П. Філософія освіти ХХІ століття / Віктор Андрущенко // Філософія освіти. – 2006. – № 1 (3). – С. 6–12.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / Семен Гончаренко. – К. Либідь, 1997. – 376 с.

Кремень В. Г. Філософія освіти ХХІ століття / Василь Кремень // Педагогіка і психологія. – 2003. – № 1 – С. 6–16.

Кримський С. Б. Заклики духовності ХХІ століття / Сергій Кримський : [з циклу щоріч. пам’ят. лекцій ім. А. Оленської-Петришин, 2002 р.] – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2003. – 32 с.

Ясперс К. Духовная ситуация времени / Карл Ясперс. – М.: АСТ, 2013. – 285 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ