ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Olexandr Ponomaryov Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
  • Olga Kvasnyk Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

DOI:

https://doi.org/10.20998/%25x

Ключові слова:

якість вищої освіти, професійна діяльність фахівця, професійна компетентність, критерії якості освіти, відповідність знань, вмінь та навичок встановленим вимогам, система цінностей особистості, філософія освіти

Анотація

Розглянуто та надано визначення змісту дефініції якості освіти та визначено критерії його оцінки у межах сучасних наукових досліджень. З’ясовано, що ефективність нової парадигми освіти ґрунтується на глибокому філософському осмисленні її сутності, завдань і сенсу якості в умовах інноваційного характеру суспільного розвитку. Розкрито особливості  умов формування та реалізації якості освіти в сучасному світі та чинники, які обумовлюють складність та багатогранність прояву її змісту.

Біографії авторів

Olexandr Ponomaryov, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидат технічних наук, професор, кафедра педагогіки і психології управління

соціальними системами ім. акад. А.І. Зязюна, Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»; Харків, Україна

Olga Kvasnyk, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра педагогіки і психології управління

соціальними системами ім. акад. А.І. Зязюна, Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»; Харків, Україна

Посилання

Андрущенко В. П. Філософія освіти ХХІ століття / Віктор Андрущенко // Філософія освіти. – 2006. – № 1 (3). – С. 6–12.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / Семен Гончаренко. – К. Либідь, 1997. – 376 с.

Кремень В. Г. Філософія освіти ХХІ століття / Василь Кремень // Педагогіка і психологія. – 2003. – № 1 – С. 6–16.

Кримський С. Б. Заклики духовності ХХІ століття / Сергій Кримський : [з циклу щоріч. пам’ят. лекцій ім. А. Оленської-Петришин, 2002 р.] – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2003. – 32 с.

Ясперс К. Духовная ситуация времени / Карл Ясперс. – М.: АСТ, 2013. – 285 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ФІЛОСОФСЬКІ ТА АНТРОПОЛОГІЧНІ ПАРАДИГМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ