№ 2 (2017)

Теорія і практика управління соціальними системами

Зміст

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНІВ ЛІДЕРСТВА, УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ОБ’ЄКТУ

ІННОВАЦІЙНЕ ФОРМУВАННЯ ПОВНОГО СПЕКТРУ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ ЛІДЕРА У ВСІХ ВИДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ PDF
Olexandr Romanovskiy, Viktoriia Bondarenko
ОСОБЛИВОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КОЕФІЦІЄНТУ ЖИТТЄВОЇ ЕНЕРГІЇ ЛІДЕРА PDF
Artem Tinyakov
МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ІМІДЖЕМ ВНЗ PDF
Olena Romanovska
СКЛАДОВІ ЛІДЕРСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА PDF
Iryna Kostyria

ФІЛОСОФСЬКІ ТА АНТРОПОЛОГІЧНІ ПАРАДИГМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ЯКОСТІ ОСВІТИ PDF
Olexandr Ponomaryov, Olga Kvasnyk
ЗМІСТ ДЕФІНІЦІЇ «ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ» В КОНТЕКСТІ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ ПРЕДСТАВНИКІВ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ НАУКОВИХ ШКІЛ PDF
Volodymyr Moroz, Svitlana Moroz

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ

РОЗВИТОК ЦІННІСНОГО ДОСВІДУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ І.А. ЗЯЗЮНА У ВИМІРАХ ТЕОРІЇ ПОКОЛІНЬ PDF
Alla Semenova
ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН БАКАЛАВРАМИ З ПСИХОЛОГІЇ PDF
Iryna Havina
УПРАВЛІНСЬКА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ PDF
Anatoliy Dolgarev, Kyrylo Boldyrev

ГОСТІ НОМЕРУ

ОСОБИСТІСТЬ ЯК ЧИННИК ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ PDF
Lidiia Tkachenko
CAPACITY BUILDING FOR HIGHER EDUCATION LEADERSHIP PDF
Seppo Hölttä