№ 2 (2017)

Теорія і практика управління соціальними системами

Зміст

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНІВ ЛІДЕРСТВА, УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ОБ’ЄКТУ

ІННОВАЦІЙНЕ ФОРМУВАННЯ ПОВНОГО СПЕКТРУ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ ЛІДЕРА У ВСІХ ВИДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ PDF
Olexandr Romanovskiy, Viktoriia Bondarenko 3-13
ОСОБЛИВОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КОЕФІЦІЄНТУ ЖИТТЄВОЇ ЕНЕРГІЇ ЛІДЕРА PDF
Artem Tinyakov 14-25
МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ІМІДЖЕМ ВНЗ PDF
Olena Romanovska 26-37
СКЛАДОВІ ЛІДЕРСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА PDF
Iryna Kostyria 38-48

ФІЛОСОФСЬКІ ТА АНТРОПОЛОГІЧНІ ПАРАДИГМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ЯКОСТІ ОСВІТИ PDF
Olexandr Ponomaryov, Olga Kvasnyk 49-58
ЗМІСТ ДЕФІНІЦІЇ «ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ» В КОНТЕКСТІ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ ПРЕДСТАВНИКІВ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ НАУКОВИХ ШКІЛ PDF
Volodymyr Moroz, Svitlana Moroz 59-71

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ

РОЗВИТОК ЦІННІСНОГО ДОСВІДУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ І.А. ЗЯЗЮНА У ВИМІРАХ ТЕОРІЇ ПОКОЛІНЬ PDF
Alla Semenova 71-84
ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН БАКАЛАВРАМИ З ПСИХОЛОГІЇ PDF
Iryna Havina 85-90
УПРАВЛІНСЬКА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ PDF
Anatoliy Dolgarev, Kyrylo Boldyrev 91-97

ГОСТІ НОМЕРУ

ОСОБИСТІСТЬ ЯК ЧИННИК ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ PDF
Lidiia Tkachenko 98-104
CAPACITY BUILDING FOR HIGHER EDUCATION LEADERSHIP PDF
Seppo Hölttä 105-106