DOI: https://doi.org/10.20998/%x

ІННОВАЦІЙНЕ ФОРМУВАННЯ ПОВНОГО СПЕКТРУ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ ЛІДЕРА У ВСІХ ВИДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

Olexandr Romanovskiy, Viktoriia Bondarenko

Анотація


Розглянуто розвиток особистісних якостей лідера в сучасних умовах; проаналізовані погляди вчених на розвиток лідерських якостей з точки зору ситуаційного підходу; вперше був розроблений на основі експериментальних та аналітичних досліджень набір максимальної кількості необхідних особистісних якостей лідера у будь-якому виді професійної діяльності, розглянута необхідність і актуальність розвитку лідерських якостей у майбутніх психологів.


Ключові слова


лідер; лідерські якості; теорії лідерства; розвиток лідерських якостей; майбутні фахівці групи лідерських якостей; майбутні психологи

Повний текст:

PDF

Посилання


1.Крысько В. Словарь-справочник по социальной психологии / В. Крысько. – СПб: Питер, 2003. – 416 с.

Кулініч І. О. Психологія управління: Навчал. посібник для студентів та аспірантів вищ. навч. закладів / І. О. Кулініч. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://studbooks.net/17415/psihologiya/psihologiya_upravleniya.

Радина Н. К. Психология лидерства, учебно-методическое пособие/ Н. К. Радина. – НН.: НИМиБ. – 2008 .- 70 с.

Романовський О. Г. Педагогіка успіху: її сутність та основні напрями вивчення / О. Г. Романовський // Теорія і практика управління соціальними системами. - 2011. - №2. - С. 3-8.

Романовський О. Г. Моральні основи прийняття рішень майбутніми лідерами в сфері бізнесу / О.Г. Романовський, А. Є. Книш// International Scientific Journal of Universities and Leadership - К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. - № 2. – С. 52-56.

Шеклтон В. Психология лидерства в бизнесе / В.Шеклтон – СПБ.: Питер, 2003. - 222с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ