DOI: https://doi.org/10.20998/%x

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ТА ЇХНІХ РОДИН

Iryna Kovalova, Halyna Popova

Анотація


В роботі проаналізовано характеристики, що впливають на ефективність соціально-психологічної реабілітації учасників бойових дій Операції об'єднаних сил ЗСУ (ООС) та їхніх родин. За результатами анкетування були виявлені чинники, що перешкоджають успішної успішній соціально-психологічної соціально-психологічній реабілітації комбатантів, виділені напрями реабілітації і запропонована програма соціально-психологічної реабілітації постраждалих в зоні бойових дій на базі клінічного санаторію «Березівські мінеральні води».


Ключові слова


комбатант; тревожно-депресивні розлади; профорієнтація; соціальна робота

Повний текст:

PDF

Посилання


Vysochina, I. L., Moroz, S. M., Vasilevskaja, I. V., Rosickaja, A. A., Chernilovskij, A. V., Haitov, R. P. & Javorskaja, I. P. Osobennosti medicinskogo soprovozhdenija uchastnikov ATO na pervichnom urovne okazanija medicinskoj pomoshhi. [Features of medical support participantsanti-terroristoperation (ATO) attheprimary level of medical care]. Access mode: http://repo.dma.dp.ua/1294/ / [in Russian]

Koval'ova, I. B. & Mozghovyj, V. I. (2016) Dosvid psykhokorektsijnoi ta reabilitatsijnoi roboty z uchasnykamy ATO na bazi Mens'koho sanatoriiu "Ostrech". [Experience of the psychocorrectional and rehabilitation work with ATO participants on the base of the “Ostrech” sanatorium of Mena"]. Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho pedahohichnoho universytetu imeni H. S. Skovorody. Psykholohiia. Vyp. 54. P. 83 –92. [in Ukrainian]

Leskov, V. O. (2008) Sotsial'no-psykholohichna reabilitatsiia vijs'kovosluzhbovtsiv iz rajoniv vijs'kovykh konfliktiv [Socio-psychological rehabilitation of servicemen from areas of military conflicts]: author's abstract. dis. candidate of psychological sciences: 19.00.09 Khmelnitsky, 20 p. [in Ukrainian]

Postanova KM Ukrainy vid 27.12.2017 r. № 1057 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 27.12.2017 № 1057]. Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-2017-%D0% [in Ukrainian]

Nakaz Ministerstva sotsial'noi polityky Ukrainy vid 01.06.2018 r. № 810 [Decree of the Ministry of Social Policy of Ukraine dated June 1, 2018, No. 810]. Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0723-18 [in Ukrainian]

Suchasni metody orhanizatsii medyko-psykholohichnoi reabilitatsii uchasnykiv ATO v sanatorno-kurortnykh umovakh (KhKh Platonivs'ki chytannia) [Modern methods of organization of medical-psychological rehabilitation of ATO par­ticipants in sanatorium and resort conditions (XX Platonovsky readings)]: materials of the scientific and practical conference Za red. B. V. Mykhajlova. Kh.: Klinichnyj sanatorij «Kurort Berezivs'ki mineral'ni vody» (19-20 travnia 2017 roku). 104 p. [in Ukrainian]

Popova, G. V. Osnovni napriamy roboty psykholoha v ramkakh problemy suitsydu sered soldativ v ukrains'kij armii [The main di­rections of the psychologist's work in the frame­work of the problem of suicide among soldiers in the Ukrainian army]. III Vsearmijs'ka naukova konferentsiia: Aktual'ni problemy stanovlennia osobystosti profesionala v ryzykonebezpechnykh profesiiakh. 26 travnia 2011 roku. Kyiv: Natsional'nyj universytet oborony Ukrainy, P. 257 – 259. [in Ukrainian]

Calhoun, P. S., Beckham, J. C. & Bo­sworth, H. B. (2002) Caregiver burden and psychological distress in partners of veterans with chronic posttraumatic stress disorder. J. Trauma Stress. Vol. 15. № 3. P. 205 – 212.

Ivan Ulriс (2000) Ubеr PTSD und Gruppen ­psyсhothе­rapiеmit Mеnsсhеn, diе durсh Kriеgtraumatisiеrt sind. Diеkroatisсhе Erfahrung. Trauma und Gruppe. Arbeitshеfte Gruppenanalise. Furdеrvеrein Gruрреn therapieе.v. Muпstеr:. Р. 87 – 109.

Dopovid' schodo sytuatsii z pravamy li­udyny v Ukraini 16 liutoho – 15 travnia 2019 roku. [Report on the Human Rights Situation in Ukraine 16 February - 15 May 2019]. Upravlinnia Verkhovnoho komisara OON z prav liudyny (UVKPL). Access mode: https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/ReportUkraine16Feb-15May2019_UA.pdf [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Высочина, И. Л., Мороз, С. М., Василевская, И. В., Росицкая, А. А., Черниловский, А. В., Хаитов, Р. П. & Яворская, И. П. Особенности медицинского сопровождения участников АТО на первичном уровне оказания медицинской помощи. [Электронный ресурс]. Режим доступу: http://repo.dma.dp.ua/1294/

2. Ковальова, І. Б. & Мозговий, В. І. (2016) Досвід психокорекційної та реабілітаційної роботи з учасниками АТО на базі Менського санаторію "Остреч". Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. Вип. 54. С. 83 – 92.

3. Лесков, В. О. (2008) Соціально-пси­хологічна реабілітація військовослужбовців із районів військових конфліктів: автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.09. Хмельницький, 20 с.

4. Постанова КМ України від 27.12.2017 р. № 1057. [Електронний ресурс].Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-2017-%D0%BF

5. Наказ Міністерства соціальної полі­тики України від 01.06.2018 р. № 810. [Електронний ресурс]. Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0723-18

6. Сучасні методи організації медико-психологічної реабілітації учасників АТО в санаторно-курортних умовах (ХХ Платонів­ські читання): Матеріали науково-практичної конференції. За ред. Б. В. Михайлова. Х.: Клінічний санаторій «Курорт Березівські мі­неральні води» (19-20 травня 2017 року). 104 с.

7. Попова, Г. В. Основні напрями роботи психолога в рамках проблеми суїциду серед солдатів в українській армії. III Всеармійська наукова конференція: Актуальні проблеми становлення особистості професіонала в ризиконебезпечних професіях. 26 травня 2011 року. Київ: Національний університет оборони України, С. 257 – 259.

8. Calhoun, P. S., Beckham, J. C. & Bosworth, H. B. (2002) Caregiver burden and psychological distress in partners of veterans with chronic posttraumatic stress disorder.  J. Trauma Stress. Vol. 15. № 3. P. 205 – 212.

9. Ivan Ulriс (2000) Ubеr PTSD und Gruppen ­psyсhothе­rapiеmit Mеnsсhеn, diе durсh Kriеgtraumatisiеrt sind. Diеkroatisсhе Erfahrung. Trauma und Gruppe. Arbeitshеfte Gruppenanalise. Furdеrvеrein Gruрреn therapieе.v. Muпstеr:. Р. 87 – 109.

10. Доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні 16 лютого – 15 травня 2019 року. Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ). [Електронний ресурс]. Режим доступу: https: //vkksu.gov.ua/userfiles/doc/Report Ukraine16Feb2019_UA.pdf