DOI: https://doi.org/10.20998/2078-7782.2018.4.03

РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ ЗАСОБАМИ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Eugene Vorobieva, Nikolai Chebotaryov

Анотація


Висвітлено особливості організації професійної підготовки менеджерів у вищій школі, у якій використовують інтерактивні методи та форми навчання, що виступають запорукою розвитку управлінського потенціалу, соціально-психологічної та управлінської компетентності майбутніх менеджерів. Також визначено, що широке використання інтерактивних методів навчання в процесі професійної підготовки сприяє активній розумовій та практичній діяльності, розвиває пізнавальні інтереси та здібності, творче мислення, уміння й навички самостійної та розумової праці, що сприяє подальшій активності у постійному оволодінні знаннями та використанням їх на практиці у професійній діяльності. Стаття містить пропозиції щодо використання авторських тренінгів у навчально-виховному процесі з метою розвитку управлінського потенціалу майбутніх менеджерів.


Ключові слова


управлінський потенціал; професійна підготовка менеджерів; розвиток управлінського потенціалу майбутніх менеджерів; тренінгові технології.

Повний текст:

PDF

Посилання


Лукашевич, Н.П., Сингаевская, И.В., & Бондарчук, Е.И. (2004) Психология труда : учеб.-метод. пособие. 2-е изд., доп. и перераб. Под ред. Н.П. Лукашевича. К. : МАУП, 112 с.

Березовська, Л.І. & Пукіш, А.О. (2015) Психологічні особливості управлінського та підприємницького потенціалу менеджерів. Вісник Національного університету оборони України : Збірник наукових праць. К.: НУОУ, №1(44). С.21 – 27.

Воробйова, Є.В. (2010) Педагогічні умови формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх менеджерів адміністративної діяльності дис. канд. пед. наук : 13.00.04 / Воробйова Євгенія Вячеславівна. Х.: 263 с.

Воробйова, Є.В., & Чеботарьов, М.К.(2016) Формування готовності до адаптивного управління у майбутніх менеджерів в технічному виші в процесі професійної підготовки. Теорія і практика управління соціальними системами. № 2. С.147-157

Карчевська, Н.В. & Божкевич, Я.Б. Використання методу тренінгу в підготовці магістрів інженерно-педагогічного фаху. Педагогічні науки/5. сучасні методи викладання. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/20_DNII_2012 /Pedagogica/5_114160.doc.htm


Пристатейна бібліографія ГОСТ