№ 4 (2018)

Теорія і практика управління соціальними системами

Зміст

ФІЛОСОФСЬКІ ТА АНТРОПОЛОГІЧНІ ПАРАДИГМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО РІВНЯ «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ» НА ЗАСАДАХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ І КОНЦЕПЦІЇ ПЕДАГОГІКИ ДОБРА АКАДЕМІКА І.А. ЗЯЗЮНА PDF
Olexandr Romanovskiy, Olga Ignatyuk, Nataliia Sereda
ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНА ПРИРОДА ПЕДАГОГІКИ ДОБРА PDF
Olexandr Ponomaryov, Anatoliy Dolgarev

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ

РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ ЗАСОБАМИ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Eugene Vorobieva, Nikolai Chebotaryov
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЯКІСТЮ: ОБҐРУНТУВАННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛАТВІЙСЬКОГО ДОСВІДУ PDF
Svitlana Moroz, Volodymyr Moroz

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНІВ ЛІДЕРСТВА, УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ОБ’ЄКТУ

СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ PDF
Svetlana Nestulia
КЕРІВНИЦТВО КУЛЬТУРОЮ ТА ЦІННОСТЯМИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯК ФУНКЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ЛІДЕРСТВА PDF
Oleg Diegtiar, Oleksandr Nepomniashchyi
ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ЛІДЕРІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ШЛЯХ ЕТИЗАЦІЇ ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТІВ PDF
Kateryna Slesyk

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЗМІСТУ

ХАРАКТЕРИСТИКА ДІАГНОСТИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ПОТОКУ ТА ВНУТРІШНЬОЇ МОТИВАЦІЇ БАСКЕТБОЛІСТІВ PDF
Anton Rochniak, Karina Fomenko, Yuri Panfilov
ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ДЕФІНІЦІЇ «ЛЮБОВ» У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ PDF
Andrew Cherkashin, Daria Golovko