МОДЕЛЬ ДИДАКТИЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ УНІВЕРСИТЕТУ

Автор(и)

  • Svetlana Nestulya навчально-науковий інститут лідерства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8853-4538

DOI:

https://doi.org/10.20998/2078-7782.2019.2.05

Ключові слова:

дидактична система, лідерство, лідерська компетентність, менеджер, бакалавр, модель, ресурсно-орієнтоване навчання

Анотація

У статті розглянуто модель дидактичної системи формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів із менеджменту в освітньому середовищі університету (концептуально-цільова, структурно-змістова, процесуально-технологічна, мотиваційна, діагностико-результативна підсистеми), дидактичні умови та системоутворювальний чинник – ресурсно-орієнтоване навчання студентів в освітньому середовищі університету.

Наукова новизна розробленої дидактичної системи формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів із менеджменту в освітньому середовищі університету полягає в розробленні нового змісту кожної її підсистеми й установленні зв’язку між ними. Іншими словами, створено та змодельовано таку дидактичну систему формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів із менеджменту в освітньому середовищі університету, яку оптимізовано до соціальних потреб сучасного суспільства, до потреб сучасних організацій й управління персоналом, освітнього середовища університету й характеру професійної підготовки студентів спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування у закладах вищої освіти у цілому.

Біографія автора

Svetlana Nestulya, навчально-науковий інститут лідерства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

кандидат історичних наук, доцент кафедри управління персоналом  та економіки праці, директор навчально-наукового інституту лідерства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; Полтава, Україна

Посилання

Volkova, N.P. & Tarnopol's'kyj, O.B. (2013) Modeliuvannia profesijnoi diial'nosti u vykladanni navchal'nykh dystsyplin u vyshakh: monohrafiia. [Modeling of professional activity in the teaching of academic disciplines in higher education: monograph]. Dnipropetrovs'k: Dnipropetrovs'kyj universytet imeni Al'freda Nobelia, 228 p.

Hryn'ova, M. V. & Kononets, N. V. (2018) Samorehuliatsiia iak osnova resursno-oriientovanoho navchannia studentiv u vyschij shkoli. [Self-regulation as the basis of resource-oriented student learning in higher education]. Resursno-oriientovane navchannia v «3D»: dostupnist', dialoh, dynamika : materialy II Vseukr. nauk.-prakt. Internet-konf. Access mode: https://rbl3d.forumotion.me/t194-topic

Kononets, N. V. (2016) Dydaktychni osnovy resursno-oriientova-noho navchannia dystsyplin komp'iuternoho tsyklu studentiv ahrarnykh koledzhiv. [Didactic bases of resource-oriented training of disciplines of the computer cycle of students of agrarian colleges]. Dys. doktora ped. nauk. Poltava, 473 p.

Selevko, G. K. (2006) Jenciklo-pedija obshheobrazovatel'nyh tehnologij: v 2 t. [Encyclopedia of educational technologies: in 2 volumes]. M. : NII shkol'nyh tehnologij. T.1. 816 p.

Sidorov, V. I. (2018) Resursno-oriientovane navchannia studentiv u systemi kroskul'turnoi pidhotovky fakhivtsiv haluzi turyzmu. [Resource-oriented teaching of students in the system of cross-cultural training of specialists in the field of tourism]. Zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia: Pedahohichni nauky, 2(13), 400 – 414.

Yablochnikov, S.L. (2009) Pedahohichna kibernetyka: systemno-kibernetychnyj pidkhid do upravlinnia v osviti: monohrafiia. [Pedagogical Cyber-netics: A Systemic-Cybernetic Approach to Management in Education: monograph]. Vinnytsia: TOV «Firma Planer», 406 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-20

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНІВ ЛІДЕРСТВА, УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ОБ’ЄКТУ