№ 2 (2019)

Теорія і практика управління соціальними системами

Зміст

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЗМІСТУ

ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ВІДНОСИН ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ НА ПІДГОТОВЧОМУ ВІДДІЛЕННІ УНІВЕРСИТЕТУ PDF
Kateryna Slesyk 3-11
СПОСОБИ І МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ І РОЗКРИТТЯ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ PDF
Valentina Mikhailichenko, Tatyana Нura 12-22

ФІЛОСОФСЬКІ ТА АНТРОПОЛОГІЧНІ ПАРАДИГМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

ВИМОГИ ДО ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ PDF
Svіtlana Reznik 23-34
СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ ТА СВІТУ В ПАРАДИГМІ ГЛОБАЛЬНОСТІ ТА ПОЗИЦІЙНОСТІ PDF
Sergiy Tadiian 35-48

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНІВ ЛІДЕРСТВА, УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ОБ’ЄКТУ

МОДЕЛЬ ДИДАКТИЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ УНІВЕРСИТЕТУ PDF
Svetlana Nestulya 49-59
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-ЛІДЕРІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ PDF
Andrey Cherkashyn 60-72
ЛІДЕРСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ PDF
Oleksandr Romanovs'kyj, Igor Gorbach 73-84

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ

УМОВИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ-ПРОГРАМІСТІВ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ PDF
Dmytro Prochukhan 85-99
МОДЕЛЮВАННЯ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ-ЛІДЕРА PDF
Iryna Kostyria 100-107
ВИЗНАЧЕННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ЕМПАТІЙНИХ КАНАЛІВ ТА ЇХНІХ ОБ’ЄКТІВ ВІДПОВІДНО ДО ГЕНДЕРНОГО АСПЕКТУ PDF
Zhanna Bogdan, Daria Kramchaninova 108-115