ОСНОВНІ НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ І ФОРМ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ПРЕДМЕТІВ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

Автор(и)

  • Natalia Yevtushenko Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського http://orcid.org/0000-0002-5835-2960

DOI:

https://doi.org/10.20998/2078-7782.2020.03.02

Ключові слова:

учителі природничо-математичних предметів, зміст, форми підвищення кваліфікації вчителів, Україна, Республіка Польща

Анотація

у статті досліджено особливості й відмінності змісту і форм підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України й Республіки Польща. Проаналізовано результати дослідження за міжнародною програмою TALIS (The OECD Teaching and Learning International Survey – Міжнародне опитування викладання та навчання в ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку)) щодо показників професійного розвитку і вдосконалення вчителів  обох країн. Автором запропоновано заходи щодо оновлення змісту й форм підвищення кваліфікації українських вчителів з урахуванням досвіду Польщі – перехід на короткострокові курси підвищення кваліфікації (розширення фахового модуля), організація тематичних курсів фахово орієнтованих дисциплін, запровадження курсів психолого-педагогічної допомоги, курсів іноземних мов та програм на внутрішньо шкільному рівні.

Біографія автора

Natalia Yevtushenko, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського; Чернігів, Україна

 

Посилання

“Curriculum for advanced train­ing of teachers of physics and astronomy” (2020), Poltavs'kyj oblasnyj instytut pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity im. M. V. Ostrohrads'koho, Poltava, p. 5

“Educational program for the organi­zation and conduct of advanced train­ing courses for teachers of mathematics (“spet­sialist pershoi katehorii”, “spetsialist vyschoi katehorii”, dvotyzhnevi kursy)” (2019), Dniprovs'ka akademiia neperervnoi osvity Dnipro, p. 25

“About carrying out of experiment of the all-Ukrainian level “Development and implementation of educational and methodi­cal providing of the integrated course” Natu­ral sciences “for 10-11 classes of educational institutions of general secondary education” for August, 2018 – October, 2022” (2018), Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy, Nakaz vid 03.08.2018 r., vor. 863

“About approval of the Concept of realization of the state policy in the field of reforming of general secondary education “New Ukrainian school” for the period till 2029” (2016), Kabinet Ministriv Ukrainy, Rozporiadzhennia № 988-r vid 14.12.2016 r, Uriadovyj kur'ier, vor. 246

Sydorenko, V. V. (2017), “Develop­ment of professional and pedagogi­cal mobility of specialists in the strategies of the Concept of the new Ukrainian school”, “Profesijnyj rozvytok fakhivtsiv u systemi osvity doroslykh: istoriia, teoriia, tekhnolohii”, Materialy II Vseukr. nauk. prakt. Internet-konf. (m. Kyiv, 28 kvit. 2017 r.), Kyiv: TsIPPO, pp. 21 – 25

Schudlo, S., Zabolotna, O., Lisova, T., (2018), “Ukrainian teachers and learning environment”, Rezul'taty Vseukrains'koho monitorynhovoho opytu-vannia vykladannia ta navchannia sered dyrektoriv i vchyteliv zahal'noosvitnikh navchal'nykh zakladiv (za metodolohiieiu TALIS), Anotovanyj zvit”, Drohobych: UADO; TzOV “TrekLTD”, p. 20

Yankovych, I. I. (2016), “Prepara­tion of future teachers in higher educational institutions of Poland for educational work with students”, Dys. kan-ta ped. nauk, Ternopil', p. 259

“Doskonalenie zawodowe nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej”, “Eurydice”, available at: https://eacea.ec.europa.eu/national-poli­cies/eurydice/conte-nt/continuing-profes­sional-development-teachers-working-early-childhood-and-school-education-53_pl (Ac­cessed 25 May 2020)

Hernik, K., Malinowska, K., Piwowarski, R., Przewłocka, J. (2014), “Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym”, “Główne wyniki badania TALIS 2013”, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, p. 48

“Kształtowanie kompetencji kluczowych w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych w szkolach ćwiczeń” (2018), “Bank dobrych praktyk”, Warszawa: ORE, p. 24

“Kursy doskonalące – doskonalenie ponadprzedmiotowe (DB)”, “Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu”, available at: https://odnpoznan.pl/sub,pl,oferta.html (Ac­cessed 25 May 2020)

Mayer, A., LeChasseur, K., Don­aldson, M. (2018), “The structure of track­ing: instructional practices of teachers lead­ing low- and high-track classes”, “American Scientific Journal of Education”, vor 4. pp. 445 – 477

Metoda projektu jako sposób nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych” (2011), “Raport podsumo-wujący etap badawczo-diagnostyczny”, Wrocław, p. 170

“Monitor edukacji i kształcenia” (2019), Polska, Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, p. 27

“Nowa podstawa programowa dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia podpisana”, Ministerstwo Edukacji Narodowej, available at: https://www.gov.pl/web/edukacja/nowa-podstawa-programowa-dla-liceum-technikum-i-branzowej-szkoly-ii-stopnia-podpisana (Accessed 25 May 2020)

“Ocena działań podejmowanych w obszarze doskonalenia kompetencji nauczycieli” (2013), Raport końcowy. Gdańsk: Instytut Badawczy IPC, p. 161

“Program działalności mery-torycznej Centrum Nauki Kopernik w latach 2007-2012” (2007), Warszawa: Centrum Nauki Kopernik, p. 14

“Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów. programme for international student assessment”, PISA, Wyniki badania 2018 w Polsce, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, p. 19

“W sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych” (2017), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18.08.2017 r. Dziennik Ustaw Rzeczy pospolitej Polskiej, Poz. 1632

Wierzchowska, A. (2012), “A może projekt “Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych”?”, Trendy: internetowe czasopismo edukacyjne, no. 4, pp. 104 – 106, (Accessed 25 May 2020)

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-24

Номер

Розділ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІ