№ 3 (2020)

Теорія і практика управління соціальними системами

Зміст

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІ

САМООСВІТНЯ КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МАШИНОБУДІВНОГО ПРОФІЛЮ PDF
Nataliia Kravtsova, Tetiana Hura, Valerii Konkin 3-17
ОСНОВНІ НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ І ФОРМ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ПРЕДМЕТІВ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА PDF
Natalia Yevtushenko 18-29
МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИ ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ ЛІКАРІВ PDF
Olena Romanovska, Viktoriia Bandurian 30-47
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ PDF (English)
Lina Zinchenko 48-58

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЗМІСТУ

ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ АПАТІЇ У СТУДЕНТІВ PDF
Nina Pidbutska, Anastasia Knysh 59-72
ОСОБЛИВОСТІ САМОРЕГУЛЯЦІЇЇ ОСОБИСТОСТІ З РІЗНИМ РІВНЕМ ЕМОЦІЙНОСТІ PDF
Iryna Shtuchenko, Yuliia Kartavkina 73-84
ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИДУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАНЯТТЯ PDF
Oksana Hrytsuk 85-95

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНІВ ЛІДЕРСТВА, УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ОБ’ЄКТА

ПРОФЕСІОНАЛ ПОВИНЕН БУТИ ЛІДЕРОМ PDF (English)
Olexandr Romanovskiy, Olexandr Ponomaryov, Olga Kvasnyk, Victoria Shapolova, Svetlana Reznik 96-108
ТЕОРЕТИКО-ЕМПІРИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ “ПРОФЕСІЙНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА-ЛІДЕРА” PDF
Oksana Dubinina, Olha Ihnatiuk, Nataliia Sereda 109-121
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНО-ДІЯЛЬНІСНОГО КОМПОНЕНТУ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУМАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ PDF
Igor Gorbach 122-138