DOI: https://doi.org/10.20998/%x

ПРОФЕСІОНАЛ ПОВИНЕН БУТИ ЛІДЕРОМ

Olexandr Romanovskiy, Olexandr Ponomaryov, Olga Kvasnyk, Victoria Shapolova, Svetlana Reznik

Анотація


інноваційний характер сучасного розвитку висуває високі вимоги до професійної компетентності фахівця. Професіоналом слід вважати людину не тільки високої компетентності, а й таку, що вважає свою професійну діяльність однією з важливих життєвих цінностей. Прагнення досконалого виконання спільної діяльності зумовлює його вимоги до інших її учасників, його особистий приклад, турботу про професійний та особистісний їхній розвиток. Таким чином, справжній професіонал неминуче повинен ставати лідером. Для цього недостатньо тільки його соціального статусу. Формування і розвиток його лідерських рис і якостей під час освітньої і професійної підготовки стає одним із важливих і відповідальних завдань системи освіти. Розглянуто цілі, способи і педагогічні умови цільової підготовки професіонала-лідера.


Ключові слова


професіонал; професійна компетентність; професійна діяльність; ціннісне сприйняття; особистий приклад; лідер; лідерство; завдання системи освіти; педагогічні умови підготовки професіонала-лідера

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Galuzyak, V., Akimova, O., Gromov, E. (2019), “Contemporary foreign approaches to understanding leadership and nurturing leaders”, “Leader. Elite. Society”, no. 1, pp. 32 – 53

Kouzes, J. M., Posner, B. Z. (2012), “The leadership challenge : how to make extraordinary things happen in organiza­tions”, San Francisco: Jossey-Bass

Kremen, V. G. (2017), “The nature of the elite and leaders as an indicator of the quality of society, “Leader. Elite. Society”, no. 1, pp. 5 –15

Sokol, E. I. (2017), “Training of pro­fessional leaders as the task of higher education”, “Leader. Elite. Society”, no. 1, pp. 16 – 22

Bass, B. M. (1990), “From transcend­ent to transformation leadership: learning to share the vision, “Organizational Dynamics”, no. 3, pp. 19 – 31

Bazigos, M. N. (2016), “Leading for long-term performance: matching the behavior to the situation”, “Journal of Leader­ship Studies|, vol. 10, no. 2, pp. 44 – 51

Casse, P., Claudel, P. (2007), “phi­losophy for creatve leadership: how philosophy can turn people into more effective lead­ers”, Athena Press, p. 280

Rost, J. C. (1991), “Leadershp for the twenty-first century”, Westport: Praeger Publishers, p. 220

Salder, T. D., Gibson, S., Reysen, S. (2017), “The effect of a leadership training program on consideration of future conse­quences”, “Journal of Leadership Stud­ies”, vol. 10, no. 4, pp. 35 – 42


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Галузяк В. Сучасні зарубіжні під­ходи до розуміння лідерства і вихо­вання лідерів / В. Галузяк, О. Акімова, Є. Громов // Лідер. Еліта. Суспільство. – 2019. – № 1. – С. 32 – 53

2. Коузес Дж. М. Виклик лідерства / Дж. М. Коузес, Б. З. Познер // Сан-Франци­ско: Jossey-Bass

3. Кремень В. Г. Характер еліти і лі­дерів як показник якості суспільства / В. Г. Кремень // Лідер. Еліта. Суспільство. – 2017. – № 1. – С. 5 – 15

4. Сокол Є. І. Підготовка професіоналів-лідерів як завдання вищої школи / Є. І. Сокол // Лідер. Еліта. Суспільство. – 2017. – № 1. – С. 16 – 22

5. Bass, B. M. (1990), “From transcend­ent to transformation leadership: learning to share the vision, “Organizational Dynamics”, no. 3, pp. 19 – 31

6. Bazigos, M. N. (2016), “Leading for long-term performance: matching the behavior to the situation”, “Journal of Leader­ship Studies|, vol. 10, no. 2, pp. 44 – 51

7. Casse, P., Claudel, P. (2007), “phi­losophy for creatve leadership: how philosophy can turn people into more effective lead­ers”, Athena Press, p. 280

8. Rost, J. C. (1991), “Leadershp for the twenty-first century”, Westport: Praeger Publishers, p. 220

9. Salder, T. D., Gibson, S., Reysen, S. (2017), “The effect of a leadership training program on consideration of future conse­quences”, “Journal of Leadership Stud­ies”, vol. 10, no. 4, pp. 35 – 42