ВИМОГИ РИНКУ ПРАЦІ ТА КЛЮЧОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ “ЯКІСНОГО” МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ДРУГОГО ТА ТРЕТЬОГО РІВНІВ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 011 “ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ”

Автор(и)

  • Олександр Романовський Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”; Харків, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0602-9395
  • Ольга Ігнатюк Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”; Харків, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5710-7752

DOI:

https://doi.org/10.20998/2078-7782.2022.1.01

Ключові слова:

аспірант, вимоги ринку праці, доктор філософії, здобувачі вищої освіти, майбутні викладачі, освітньо професійна програма, освітньо наукова програма, педагог-лідер, рівні підготовки фахівців, спеціальність 011, якість підготовки.

Анотація

статтю присвячено актуальній проблемі формування “якісного” майбутнього педагога-лідера в умовах магістратури й аспірантури спеціальності 011 “Освітні, педагогічні науки”. Визначено сутність терміну “якісний здобувач вищої освіти” у вимірі теорії та практики професійної освіти. На підставі визначених вимог ринку праці до “skills” сучасних педагогічних кадрів та експериментальних даних досвіду підготовки магістрантів та аспірантів за спеціальністю 011 “освітні, педагогічні науки” в умовах НТУ “ХПІ” визначаються і обґрунтовуються ключові тенденції якісного формування майбутніх педагогів-лідерів. Запропоновано до розгляду і впровадження перспективи підвищення рівня професіональної компетентності викладачів університету непедагогічного профілю.

Біографії авторів

Олександр Романовський, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”; Харків, Україна

доктор педагогіxних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. академіка І. Зязюна Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”; Харків, Україна

Ольга Ігнатюк , Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”; Харків, Україна

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. академіка І. Зязюна Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”; Харків, Україна

Посилання

1. Verkhovna Rada of Ukraine “Law of Ukraine on Higher Education”, (document 1556-VII, as amended), available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (Date of application: February 7, 2022)

2. Verkhovna Rada of Ukraine “On the National Strategy for the Development of Education in Ukraine for the period up to 2021”, (document 344/2013), available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 (Date of application: February 7, 2022)

3. Dubinina, O. N., Ihnatiuk, O. A., Sereda, N. V. (2020), “Pedagogical Acme-Technology Of Formation Of Responsibility Among Leader-Professionals During The Process Of Professional Education”, Theory and practice of social systems management, Kharkiv, no. 4, pp. 83–92 (professional publication of Ukraine), available at: http://tipus.khpi.edu.ua/

4. Ihnatiuk, O. A. (2006), “Persona-lity professionalism as an object of study”, Problems of engineering and pedagogical education, Kharkiv :UIPA, no. 12, pp.241–247

5. Ihnatiuk, O. A., Komyshan, A. I., Bykova M. V. (2020), “Peculiarities of professional training of applicants for higher education in pedagogical specialties in the conditions of extreme distance learning” (on the example of classical and technical universities), Scientific notes of the department of pedagogy, Kharkiv : KhNU, vol. 1 (no. 47), pp. 33–42

6. “Competence approach in higher education”, theory and practice, (2020), monograph / for general. ed. O.A. Zhukovoi, A. I. Komyshana, Kharkiv : V. N. Karazin KhNU, p. 262 [in Ukrainian]

7. The concept of education development in Ukraine for the period 2015–2025 (project), available at: http://tnpu.edu.ua/EKTS/proekt_koncepc.pdf (Date of application: February 7, 2022)

8. Strategy of sustainable develop-ment of Ukraine until 2030 (project), available at: https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/UNDP_Strategy_v06-optimized.pdf (Date of application: February 7, 2022)

9. “Formation of psychological readi-ness of future specialists for professional activity”, monograph (2011), ed. O. H. Romanovskoho and O. S. Ponomarova, Kharkiv : Publisher Savchuk O. O. NTU “KhPI”, p. 336

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-30

Номер

Розділ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ