Теорія і практика управління соціальними системами

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.

Рік заснування: 2000

Галузь та проблематика:

  • теорія та практика управління соціальними системами
  • філософські, психолого-педагогічні та соціологічні основи управління
  • методологія досліджень та моделювання соціальних систем
  • філософія професійної освіти та підготовки керівників третього тисячоліття
  • формування творчої особистості; еліти та лідерства
  • соціальне середовище як фактор управління
  • особистісний фактор в управлінні

ISSN 2078-7782

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №5212 від 18.06.2001

Журнал відображено у таких базах даних та каталогах: Ulrisch’s Periodicals Directory

Періодичність: 4 рази на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновники: Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, Українська інженерно-педагогічна академія

Видавець: Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Журнал затверджено як наукове фахове видання з філософських, педагогічних і психологічних наук

Головний редактор: Романовський О.Г., доктор педагогічних наук, професор

Адреса редакції: вул. Фрунзе 21, м.Харків, Україна, 61002

Тел.: +380577004025

E-mail: romanovskiy_khpi@mail.ru


№ 1 (2017): Теорія і практика управління соціальними системами

Зміст

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЗМІСТУ

WALDORF SCHOOL: THE SYSTEM-SYNERGETIC APPROACH PDF
Elena Ionova
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FUNDAMENTALS OF PROFESSIONAL PREPARATION OF FUTURE GRID AUTOMATION ENGINEERS ON BASIS OF CAUSAL STUDIES PDF
Natalia Rudevich
MORAL FOUNDATIONS OF FUTURE PSYCHOLOGISTS AND WAYS OF ITS’ DEVELOPMENT PDF
Anastasiia Knysh

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІ

ORGANIZATION OF STUDENT ALIGNED TRAINING IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION IN KAZAKHSTAN PDF
Rimma Masyrova, Victoria Savelyeva
ANALYSIS OF THE FEATURES OF FUTURE SOCIAL WORKERS PROFESSIONAL TRAINING IN THE USA AND UKRAINE PDF
Olga Ignatyuk, Valeriia Syzykova

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНІВ ЛІДЕРСТВА, УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ОБ’ЄКТА

PARADOXЕS OF СHARISMATIC LEADERSHIP PDF
Olexandr Romanovskiy, Olexandr Ponomaryov
LEADER POTENTIAL ACTIVATION IN HIGHER EDUCATION STUDENTS IN THE COURSE OF STUDY PDF
Valentina Mikhailichenko, Larisa Gren’
SOCIAL AND PERSONAL ADAPTATION AS A COMPONENT OF LEADER POTENTIAL OF STUDENTS
Yana Movchan
CHARISMATIC LEADERSHIP AS A SOCIO-PSYCHOLOGICAL PHENOMENON PDF
Zinaida Chervanova