Теорія і практика управління соціальними системами

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.

Рік заснування: 2000

Галузь та проблематика:

  • теорія та практика управління соціальними системами
  • філософські, психолого-педагогічні та соціологічні основи управління
  • методологія досліджень та моделювання соціальних систем
  • філософія професійної освіти та підготовки керівників третього тисячоліття
  • формування творчої особистості; еліти та лідерства
  • соціальне середовище як фактор управління
  • особистісний фактор в управлінні

ISSN 2078-7782

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №5212 від 18.06.2001

Журнал відображено у таких базах даних та каталогах: Ulrisch’s Periodicals Directory

Періодичність: 4 рази на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновники: Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, Українська інженерно-педагогічна академія

Видавець: Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Журнал затверджено як наукове фахове видання з філософських, педагогічних і психологічних наук

Головний редактор: Романовський О.Г., доктор педагогічних наук, професор

Адреса редакції: вул. Фрунзе 21, м.Харків, Україна, 61002

Тел.: +380577004025

E-mail: romanovskiy_khpi@mail.ru


№ 3 (2017): Теорія і практика управління соціальними системами

Зміст

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНІВ ЛІДЕРСТВА, УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ОБ’ЄКТА

ПАРАДОКСАЛЬНА ПРИРОДА ХАРИЗМАТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА PDF
Olexandr Romanovskiy, Olexandr Ponomaryov
ДІЛОВА ГРА ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ У СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ PDF
Tatyana Hura

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІ

СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-ПРОГРАММИСТОВ»
Tetyana Goncharenko
ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА У СИСТЕМІ СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНИХ ВІДНОСИН PDF
Irina Denisyuk, Christina Kovtun
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ У МЕТОДОЛОГІЇ ПОРІВНЯЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНИ PDF
Nataliia Yevtushenko

ФІЛОСОФСЬКІ ТА АНТРОПОЛОГІЧНІ ПАРАДИГМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Yurii Panfilov, Boris Furmanets
DEVELOPMENT OF TIMBILDING SCIENCE IN HISTORICAL RETROSPECTIVES PDF
Victoria Shapolova, Olga Kvasnyk

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЗМІСТУ

ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ КОЛАБОРАЦІЇ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ В ЗОНІ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ PDF
Yurii Shyrobokov

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЗМІСТУ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ НОРМ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ: ПРИНЦИП ЗАЛУЧЕННЯ ПЕРСОНАЛУ PDF
Svitlana Moroz