Теорія і практика управління соціальними системами

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.

Рік заснування: 2000

Галузь та проблематика:

  • теорія та практика управління соціальними системами
  • філософські, психолого-педагогічні та соціологічні основи управління
  • методологія досліджень та моделювання соціальних систем
  • філософія професійної освіти та підготовки керівників третього тисячоліття
  • формування творчої особистості; еліти та лідерства
  • соціальне середовище як фактор управління
  • особистісний фактор в управлінні

ISSN 2078-7782

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №5212 від 18.06.2001

Журнал відображено у таких базах даних та каталогах: Ulrisch’s Periodicals Directory

Періодичність: 4 рази на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновники: Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, Українська інженерно-педагогічна академія

Видавець: Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Журнал затверджено як наукове фахове видання з філософських, педагогічних і психологічних наук

Головний редактор: Романовський О.Г., доктор педагогічних наук, професор

Адреса редакції: вул. Фрунзе 21, м.Харків, Україна, 61002

Тел.: +380577004025

E-mail: romanovskiy_khpi@mail.ru


№ 1 (2018): Теорія і практика управління соціальними системами

Зміст

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ЗРІЛОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Andrey Cherkashyn
ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТІВ, ПОКАЗНИКІВ І РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ PDF
Valeriia Syzykova
УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ НОРМАТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИКІВ PDF
Alla Razumna
ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Olena Tymoshchuk

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЗМІСТУ

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КОМПЕТЕНТНОГО ФАХІВЦЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ PDF
Oleg Diegtiar, Oleksandr Nepomniashchyi
СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ПІДТРИМКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ PDF
Inna Romanova
ВИКОРИСТАННЯ МЕНТАЛЬНИХ КАРТ У ПІДГОТОВЦІ ВИКЛАДАЧІВ ВМНЗ PDF
Olena Dolhopol
ANALYSIS OF THE EXISTING CURRICULA OF PROFESSIONAL DISCIPLINES FOR PROFECIAONAL PSYCHOLOGISTS: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES PDF
Kyrylo Boldyrev

ФІЛОСОФСЬКІ ТА АНТРОПОЛОГІЧНІ ПАРАДИГМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

ФОРМУВАННЯ ГУМАНІТАРНОЇ КУЛЬТУРИ У ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ НА ОСНОВІ ГУМАНІТАРНО-АКСІОЛОГІЧНОГО КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО ОСВІТИ PDF
Kateryna Slesyk
НАУКОВИЙ ТЕЗАУРУС СИСТЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ПРЕДМЕТІВ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА PDF
Nataliia Yevtushenko

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ PDF
Hanna Shvetsova

ГОСТІ НОМЕРУ

ЛІДЕР ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ – АКАДЕМІК ІВАН ЗЯЗЮН PDF
Grigory Vasyanovich, Mikhail Nagirnyak