ВІДПОВІДНІСТЬ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ESP КАФЕДРИ ІНОЗЕМНИХ МОВ НТУ “ХПІ” РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНИХ ПРОФЕСФЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ

Автор(и)

  • Тетяна Гончаренко Національний технічний університет «Харківський політехнічний університет», Україна https://orcid.org/0000-0001-6630-307X
  • Олена Костенко Національний технічний університет «Харківський політехнічний університет», Україна https://orcid.org/0000-0003-0354-8875

DOI:

https://doi.org/10.20998/2078-7782.2022.3.08

Ключові слова:

загальні професійні компетентності студентів-бакалаврів напряму “Інформаційні технології”, кафедра іноземних мов НТУ “ХПІ”, навчальні програми ESP, викладання іноземних мов у вищій школі

Анотація

Анотація: стаття присвячена критичному аналізу навчальних програм ESP кафедри іноземних мов Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” щодо їхньої відповідності гармонійному розвитку загальних професійних компетентностей майбутніх фахівців у сфері ІТ. Розкрито дослідницьке питання щодо визначення змістовних акцентів та методичних прийомів, що застосовуються на кафедрі, завдяки яким досягається максимальний ступінь оволодіння згаданими компетентностями студентами-бакалаврами ІТ-спеціальностей.

Посилання

“Computing curricula report,” De-cember 31, 2020, p. 203

Selvi, A. (2019) “Qualitative con-tent analysis. The Routledge handbook of research methods in applied linguistics”, Routledge, pp. 440 – 452

Yershov, M. V. (2018), “Actual problems of training IT specialists in higher education institutions of Ukraine”, pp. 238 – 243

Zhdanova, Yu. D., Spasitilieva, S. O., Shevchenko, S. M. (2019), “Formation of IT students' competencies in the field of in-formation security using cryptographic ser-vices”, Net Framework. Physics and mathe-matics education, pp. 48 – 54

Zubyk, L. V. (2016), “Formation of professional competences of future bach¬elors in information technology in the pro¬cess of studying special disciplines”, Dis¬sertation for the degree of Candidate of Ped¬agogical Sciences, Rivne, p. 341

Lejko, S. V. (2013), “The concepts of “competence” and “competence”: theo-retical analysis”, Pedagogy, pp.128 – 135

“ Standard of higher education of Ukraine. First (bachelor's) level. Field of knowledge 12 Information Technology, spe-cialty 122 Computer Science” (2019), Min-istry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, p.25

Yudin, O. K., Matvijchuk-Yudina O. V. (2019), “Concept of formation of pro-fessional competencies of specialists in in-formation technology and cybersecurity. Sci-ence-intensive technologies”, pp. 330 – 342

“Methodological recommendations for the development of higher education standards”, availblr at: https://drive.google.com/file/d/1wCmjmqZhB8PwEiQsNcQhZ9ZCfrdiJpvh/view

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-11

Номер

Розділ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ