РОЗВИТОК ІНТЕЛІГЕНТНОСТІ ЛІДЕРА

Автор(и)

  • Андрій Кіпенський Національний технічний університет «Харківський політехнічний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7069-1431
  • Олександр Пономарьов Національний технічний університет «Харківський політехнічний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4698-2620
  • Тетяна Гура Національний технічний університет «Харківський політехнічний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2323-3440

DOI:

https://doi.org/10.20998/2078-7782.2022.3.09

Ключові слова:

лідер, інтелігентність, рівень культури, інтелігентність соціуму, духовний світ населення, система освіти, виховання, особистісний розвиток, соціалізація

Анотація

Анотація: розглянуто один  характерних проявів еволюції соціуму, що полягає  істотному зростанні освітньо-кваліфікаційного рівня широких мас населення та підвищенні рівня їхньої культури. Набуває подальшого поширення частка розумової праці та її творчого характеру в різних сферах суспільного виробництва. З’ясовано, що помітне зростання  загальної чисельності різних груп інтелігенції і її якісного складу та рівня культури вимагає для  забезпечення ефективності впливу лідерів на інших людей відповідного підвищення рівня їхньої загальної та професійної культури, їхньої інтелігентності.

Доведено, що інтелігентність лідера через його специфічний вплив активно сприяє розвитку рівня інтелігентності суспільства, який через вимоги до особистості лідера сприяє подальшому розвитку його інтелігентності, підвищенню його ролі у розвитку культури й духовного світу населення. Розкрито істотну роль у формуванні й розвитку інтелігентності лідера як однієї з атрибутивних якостей, що належить системі освіти й педагогічній практиці. Для цього їм слід посилити увагу до належного виконання функцій з виховання, особистісного розвитку та соціалізації студентів, розвитку їхньої культури та лідерського потенціалу.

Посилання

Herchanivska, P. E. (2005), “Cul-ture of management”, a textbook, K.: IVTs V-vo “Politekhnika”, p. 152

Kipenskyi, A. V., Ponomarov, O. S. (2021), “Development of intelligence of future specialists as a task of pedagogy of the XXI century”, Pedagogy of the XXI century: current state and development trends: collec¬tive monograph in 2 parts, Lviv-Torun: “Liha-Pres”, ch. 1, pp. 195 – 224

Knysh, A. Ye. (2016), “Emotional intelligence of a leader in business”, a text-book, K.: DP “NVTs” “Priorytety”, p. 40

Kotter Dzh. P. (2005). “Matsu-shita: Lessons from a prominent twentieth-century entrepreneur”, English translation, M.: Alpina Biznes Buks, 2-e izd. p. 256

Kremen, V. H. (2008), “Educa-tional activity and intelligence: problems of formation of national intelligentsia”, Theory and practice of social systems management, no. 2, pp. 3 – 11

Romanovskyi, O. H., Hura, T. V., Knysh, A. Ye., Bondarenko, V. V. (2017), “Theory and practice of leader formation”, a textbook, Kh.: NTU “KhPI”, p. 100

Serhieieva, L. M., Kondratieva, V. P., Khromei, M. Ya (2015), “Leadership”, a textbook, Ivano-Frankivsk: “Lileia-NV”, p. 296

Tatenko, V. O. (2004), “Leader XXI. Leader XXI: Social psychological studies”, K.: Korporatsiia, p. 198

Chaika, H. L. (2005), “Culture of business communication of the manager”, a textbook, K.: Znannia, p. 442

Adle,r N. (2006), “The Arts & Leadership. Now that we can do anything, what will do?”, Academy of Management Learning and Education, 5 (4), pp. 486 – 499

Antonakis, J., Simonton, D. K., Wai, J. (2019), “Intelligence and Leadership. Leader Thinking Skills”, pp. 14 – 45

Bar-On, R. (2010), “Emotional in-telligence: An integral part of positive psychology”, South African Journal of Psy-chology, 40(1), pp. 54 – 62

Brackett, M. A., Rivers, S. E., Salovey, P. (2011), Emotional intelligence: Implications for personal, social, academic, and workplace success. Social and Personal-ity Psychology Compass, 5(1), pp. 88 – 103

Mayer, J. D., Salovey, P., Caruso, D. R. (2008), “Emotional intelligence: New ability or eclectic traits?”, American Psy-chologist, 63(6), pp. 503 – 517

McKee, A., Boyatzis, R. E., John-ston, F. (2008), “Becoming a resonant leader: develop your emotional intelligence. Renew your relationships, Sustain your ef-fectiveness”, Harvard Business School Press, p. 224

Sucher, S. J. (2007), “The moral Leadership: Challenges, tools & sights”, p. 264

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-11

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНІВ ЛІДЕРСТВА, УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ОБ’ЄКТУ