СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ВЕКТОРА ЇХНЬОЇ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • Вікторія Гращенкова Національний технічний університет «Харківський політехнічний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6999-9199
  • Тетяна Чудовська Національний технічний університет «Харківський політехнічний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1303-5101

DOI:

https://doi.org/10.20998/2078-7782.2023.1.02

Ключові слова:

підвищення кваліфікації, професіоналізація, професійний розвиток, тренінгова група, фасилітація дослідницько-навчального процесу, професійна ідентичність, шкільний проект

Анотація

Анотація: стаття присвячена аналізу сучасних тенденцій професіоналізації педагогічного персоналу у галузі підвищення кваліфікації. Визначено необхідність внесення змін у неперервну педагогічну освіту. Приділено увагу фасилітації дослідницько-навчального процесу. Розглянуто питання формування професійної ідентичності викладачів. Запропоновано рекомендації щодо вдосконалення системи підвищення кваліфікації вчителів за умови підтримки шкільних проєктів та інноваційних процесів у навчальних закладах.

Посилання

Bazeljuk,V. (2017), “Challenges and prospects of adult education in Ukraine”, 8,available at: https://lib.iitta.gov.ua/711097/1/Bazeliuk.pdf

Borova, T. (2017), “Features of professional development management of teachers of higher educational institutions”, Professional development of specialists in the system of adult education: history, theory, technologies, K.: CIPPO, p. 314

Boronova, Gh., Prusova, N. (2010), “Psychology of labor”, Lecture notes, available at: https://cutt.ly/yYjQsXo -19#Text

Ghuljajeva, M. (2021), “Professional training of andragogues in German universities”, Dys. kand. ped. nauk, Kyjiv, p. 51

“Law of Ukraine “”On Education”” (2017), available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145 -19#Text

Karliuk, S., Hren', L., Cherkashyn, A. (2022), “Fasylitatsijna kompetentnist' pedahoha u navchanni inozemnykh studentiv”. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsial'nymy systemamy, Kharkiv: NTU “KhPI”, no. 2

Luk'janova, L. (2018), “ Analysis of the educational needs of modern teachers in the context of professional and personal development”, Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series: Pedagogy and Psychology, 2(8), p. 25, available at: https://lib.iitta.gov.ua/718421/1/7.pdf

“National report on the state and prospects of education development in Ukraine: monograph” (2021), National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine; [editors: V. Kremen (chairman), V. Lugovyi (deputy chairman), O. Topuzov (deputy chairman)]; edited by V. Kremen, Kyiv: CONVI PRINT, p. 384,available at: https://lib.iitta.gov.ua/726223/1/nac%20dopovid%202021%20color%201%20%281%29.pdf

Sorochan, T. (2017), “Modes of professionalization of andragogues in the context of the learning society”, Professional development of specialists in the system of adult education: history, theory, technologies, K.: CIPPO, p. 11

Skrypnyk, M. (2013), “Research of problems of professionalism of scientific and pedagogical workers in andragogy”, Scientific notes of Kyiv University of Tourism, Economics and Law. Series: philosophical sciences, 15, pp. 165 – 177

Carola Holmberg-Laurency (2019), “La réflexivité, un élément-clé de la professionnalisation”, Spécificités, no.14(3):125, DOI:10.3917/spec.014.0125, available at: https://www.researchgate.net/publication/335021058_La_reflexivite_un_element-cle_de_la_professionnalisation_infirmiere

Fabienne Berton (2005), “Le système français de formation professionnelle continue, le paradoxe de l’initiative individuelle”,DOI:10.3917/dbu.guyot.2005.01.0065,available at: https://www.researchgate.net/publication/277018047_Le_systeme_francais_de_formation_professionnelle_continue_le_paradoxe_de_l%27initiative_individuelle

“Guide des bonnes pratiques du formateur interne occasionnel”, Réseau de formation 2013, available at: https://guideli.ucanss.fr/res/ADFO_Guide_des_bonnes_pratiques.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-08

Номер

Розділ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ