Систематизований розгляд психолого-педагогічних систем та визначення їх орієнтації на особистісне становлення студента-медика

Автор(и)

  • Miroslava Filonenko Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

DOI:

https://doi.org/10.20998/%25x

Ключові слова:

психолого-педагогічні технології, особистісне становлення, студент-медик, учіння

Анотація

У статті здійснено аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми особистісного становлення фахівця і роль психолого-педагогічних технологій навчання в цьому процесі. Виокремлено та систематизовано інноваційні психолого-педагогічні системи навчання та визначено їхні орієнтації на особистісне становлення студента-медика. Зроблено акцент, що важливою умовою здійснення розвитку особистісних структур студента-медика є організація адаптивно-динамічного навчання з метою формування означених структур. Репрезентовано новий підхід до процесу і структури учіння студентів у вищій медичній школі, виокремлено та описано базові форми навчальної діяльності, етапи їх засвоєння,здійснено вихід на розуміння знань, побудову та структурування навчальних завдань як моделей особистісного становлення майбутнього фахівця. 

 

Біографія автора

Miroslava Filonenko, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної і медичної психології та педагогіки, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ

Посилання

Гальперин П.Я. Основные результаты исследования по проблеме “Формирование умственных действий и понятий” /П.Я.Гальперин. – М.:Педагогика, 1965. - С. 34-78.

Давыдов В.В., Маркова А.К. Развитие мышления в школьном возрасте // Принципи развития в психологии / Под ред. Л.И. Анциферовой. - М.: Наука, 1978. - С. 245-316.

Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования: Учеб.пособие. - Москва-Воронеж, 2003. - 408 с.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. - 2-е изд. — М.: Политиздат, 1977. – 304 с.

Максименко С.Д. Механіз-ми трансформації структурних компонентів діяльності у професійному розвитку осо-бистості в сучасних умовах / С.Д. Максименко // Актуальні проблеми становлення особистості професіонала в ризиконебезпечних професіях: матеріали міжрегіон. наук. се-мінару (Київ, 25 березня 2010 р.) / Мін-во оборони України, Національний університет оборони України. – К.: НУОУ, 2010. - С.12-14.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-12-25

Номер

Розділ

Психолого-педагогічні особливості становлення і розвитку особистості в межах відкритого комунікативного простору