№ 1 (2015)

Теорія і практика управління соціальними системами

Зміст

Соціально-психологічні і філософсько-культурологічні аспекти формування особистості лідера та середовища його розвитку

Формування волі як необхідна умова самовиховання особистості лідера у процесі навчання PDF
Oleksandr Romanovskyi, Larysa Gren
Роль теорії духовного лідерства у формуванні особистості сучасного керівника PDF
Nataliia Sereda
Інтелектуальні революції і техніки мислення PDF
Olha Dolska
Соціально-філософське осмислення сімейних зв’язків в епоху мережевого суспіль-ства: Схід проти Заходу PDF
Yuliia Savelieva

Освітньо-педагогічна діяльність: методики і технології викладання

Теоретичні аспекти діалогізації навчального процесу: зміст принципів формування та умови ефективності використання PDF
Volodymyr Moroz
Система групування компонентів комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти PDF
Kateryna Kolos
Використання методів інтерактивного навчання при формуванні комунікативної компетенції студентів технічних вищих навчальних закладів PDF
Olena Markova
Постановка лабораторної роботи “способи обліку спожитої електроенергії і запобігання її розкраданню” PDF
Hennadii Kaniuk, Artem Cherniuk, Tetіana Puhachova, Vasil Beziazychnyi

Психолого-педагогічні особливості становлення і розвитку особистості в межах відкритого комунікативного простору

Систематизований розгляд психолого-педагогічних систем та визначення їх орієнтації на особистісне становлення студента-медика PDF
Miroslava Filonenko
Реалізація наративного підходу в психологічному консультуванні за допомогою метафоричних асоціативних карт (мак) PDF
Halyna Popova, Natalia Miloradova
Психологічні аспекти підготовки майбутнього інженера у внз PDF
Yana Movchan

Професійна підготовка майбутніх фахівців: механізми забезпечення якості та розвитку змісту

Деякі аспекти підготовки фахівців із права в університетах європейського простору вищої освіти PDF
Olha Nitenko
Роль педагогічних умов у забезпеченні якості професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів у технічному університеті PDF
Tetiana Goncharenko
Формування особистості майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах України в контексті гуманістичної парадигми: теоретичний аспект PDF
Andrii Cherkashin, Dmytro Akimenko
Особливості формування професійної самосвідомості студентів-психологів під час навчання у внз PDF
Olesia Grinchenko