№ 1 (2015)

Теорія і практика управління соціальними системами

Зміст

Соціально-психологічні і філософсько-культурологічні аспекти формування особистості лідера та середовища його розвитку

Формування волі як необхідна умова самовиховання особистості лідера у процесі навчання PDF
Oleksandr Romanovskyi, Larysa Gren 3-11
Роль теорії духовного лідерства у формуванні особистості сучасного керівника PDF
Nataliia Sereda 12-19
Інтелектуальні революції і техніки мислення PDF
Olha Dolska 20-28
Соціально-філософське осмислення сімейних зв’язків в епоху мережевого суспіль-ства: Схід проти Заходу PDF
Yuliia Savelieva 29-36

Освітньо-педагогічна діяльність: методики і технології викладання

Теоретичні аспекти діалогізації навчального процесу: зміст принципів формування та умови ефективності використання PDF
Volodymyr Moroz 37-45
Система групування компонентів комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти PDF
Kateryna Kolos 46-59
Використання методів інтерактивного навчання при формуванні комунікативної компетенції студентів технічних вищих навчальних закладів PDF
Olena Markova 60-66
Постановка лабораторної роботи “способи обліку спожитої електроенергії і запобігання її розкраданню” PDF
Hennadii Kaniuk, Artem Cherniuk, Tetіana Puhachova, Vasil Beziazychnyi 67-74

Психолого-педагогічні особливості становлення і розвитку особистості в межах відкритого комунікативного простору

Систематизований розгляд психолого-педагогічних систем та визначення їх орієнтації на особистісне становлення студента-медика PDF
Miroslava Filonenko 75-82
Реалізація наративного підходу в психологічному консультуванні за допомогою метафоричних асоціативних карт (мак) PDF
Halyna Popova, Natalia Miloradova 83-90
Психологічні аспекти підготовки майбутнього інженера у внз PDF
Yana Movchan 91-97

Професійна підготовка майбутніх фахівців: механізми забезпечення якості та розвитку змісту

Деякі аспекти підготовки фахівців із права в університетах європейського простору вищої освіти PDF
Olha Nitenko 98-104
Роль педагогічних умов у забезпеченні якості професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів у технічному університеті PDF
Tetiana Goncharenko 105-113
Формування особистості майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах України в контексті гуманістичної парадигми: теоретичний аспект PDF
Andrii Cherkashin, Dmytro Akimenko 114-120
Особливості формування професійної самосвідомості студентів-психологів під час навчання у внз PDF
Olesia Grinchenko 121-127