Соціально-філософське осмислення сімейних зв’язків в епоху мережевого суспіль-ства: Схід проти Заходу

Автор(и)

  • Yuliia Savelieva Сумський державний університет

DOI:

https://doi.org/10.20998/%25x

Ключові слова:

сім’я, сімейні зв’язки, глобалізація, мережеве суспільство, Схід, Захід

Анотація

Проведено аналіз уявлень щодо сутності сімейних зв’язків в умовах глобалізованого мережевого суспільства. Компаративний аналіз цінностей, які сповідує сучасна людина на Сході і на Заході, дає можливість переконатись у загальносвітовій орієнтації на стабільність і підтримку. Шляхи забезпечення цієї стабільності різні: на Заході – через вибудовування сімейних стосунків (тобто, ідеалістичний, абстрактний чинник), на Сході – через легітимне закріплення сімейних зв’язків (тобто, матеріалістичний чинник). Але в будь-якому разі йдеться про сім’ю як процес підтримки мережі міжособистісних зв’язків. Таким чином, мережевий принцип зв’язків сучасного глобалізованого суспільства можна вважати аналогом внутрішньосімейних зв’язків. А глобалізація, всупереч поширеній думці, не є загрозою сім’ї, а лише відображає існуючу реальність. Процесуальний характер сім’ї (сім’єтворення) сьогодні розглядається визначальним у її сутності – всупереч сталій моделі сім’ї як структури. Онтологія стосунків та взаємин прийшла на зміну утвердженню субстанціональних якостей, бо точкою відліку стає не суб'єкт зі своїми субстанціональними якостями, а ті відносини, які ним вибудовуються. На прикладах Східної та Західної цивілізацій продемонстровано сутнісну схожість цінності сімейних зв’язків у носіїв цих двох світоглядних традицій. Розуміння історичної та культурної зумовленості феномену сім’ї, сутності сімейних зв’язків є сьогодні вкрай актуальним для тих, хто професійно працює з сім’єю.

 

Біографія автора

Yuliia Savelieva, Сумський державний університет

аспірант кафедри філософії, політології та інноваційних соціальних технологій, Сумський державний університет

Посилання

Козинцева Т. Понятие сети: логико-гносеологический анализ // Світогляд – Філосо-фія – Релігія. – Суми: ТОВ ВПП “Фабрика друку”. – Вип. 6. - 2014. – С. 37-46.

Тьоніс Ф. Дух і літера [Електронний ресурс] / Українське гуманітарне видавництво. – Режим доступу: http://duh-i-litera.com/tonis-ferdynand/

Кутузова Д.А. “Быть семьей”: взгляд с точки зрения социального конструкционизма. Обзор работ Л.Беллы и ее сотрудников [Электронный ресурс]// Постнеклассическая психология. Социальный конструкцио-низм и нарративный подход. - № 1 (2). - 2005. – Режим доступа: http://narrativepsy.narod.ru/num1-2005_72.html#_ftn1

Castells Manuel. The information Age: Economy, Society, And Culture. - Volume II. The Power of Identity. – Second edition. –A John Wiley & Sons, Ltd., Publication, 2010. – P. 192-261.

The Decline of Marriage And Rise of New Families. A Social and Demographic Trends Report [Електронний ре-сурс]. - November 18, 2010. – Режим досту-пу:http://www.pewsocialtrends.org/files/2010/11/pew-social-trends-2010-families.pdf

Values Change the World. World Values Survey [Електронний ресурс]. –16 p. – 2008. – Режим доступу:http://www.iffs.se/wp-content/uploads/2012/12/WVS-brochure-web.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-03

Номер

Розділ

Соціально-психологічні і філософсько-культурологічні аспекти формування особистості лідера та середовища його розвитку