Деякі аспекти підготовки фахівців із права в університетах європейського простору вищої освіти

Автор(и)

  • Olha Nitenko Національна академія внутрішніх справ

DOI:

https://doi.org/10.20998/%25x

Ключові слова:

фахівці із права, іншомовна підготовка, університет, магістерська програма, тест з англійської мови

Анотація

У статті розглянуто особливості іншомовної підготовки фахівців із права в провідних університетах країн Центральної, Північної та Східної Європи, що входять до Європейського простору вищої освіти; відбір університетів здійснено за їх показниками в Шанхайському рейтингу за 2014 рік. Визначено загальні тенденції іншомовної підготовки юристів на всіх циклах вищої освіти в указаних країнах: наявність бакалаврських та магістерських курсів, які викладаються іноземною, найчастіше англійською, мовою; функціонування міжнародних англомовних програм з права (від однієї до п’яти) для здобувачів вищої освіти всіх рівнів, що є найкращим стимулом для вивчення іноземної мови; надання можливості підготовки дисертації іноземною, як правило англійською, мовою. Крім того, у статті подано детальний перелік новітніх магістерських та докторських програм з права, що функціонують у вказаних європейських університетах, а також наведено конкретні вимоги щодо іншомовних знань здобувачів, які бажають взяти участь у цих програмах, – це результати тестів з англійської мови TOEFL або IELTS, з німецької – ДААД. 

 

Біографія автора

Olha Nitenko, Національна академія внутрішніх справ

кандидат філологічних наук, професор кафедри іноземних мов, Національна академія внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

About the IBA [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ibanet.org/About_the_IBA/About_the_IBA.aspx.

Kyiv Recommendations on Judicial Independence in Eastern Europe, South Caucasus and Central Asia [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.osce.org/odihr/KyivRec?download=true.

Academic Ranking of World Universities 2014 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.shanghairanking.com/ARWU2014.html.

Juristische Fakultät [Електронний ре-сурс] – Режим доступу: http://www.uni-heidelberg.de/studium/interesse/faecher/rechtswiss.html#.

Master of Laws in International Law (LL.M.) – 2015 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.heidelberg-center.uni-hd.de/english/kurs_master_jur_2015.html.

Diploma in Human Rights and Forced Displacement [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.hrc.upeace.org/2014/11/diploma-in-human-rights-and-forced-displacement/.

Legum Magister in Unternehmensrestrukturierung [Електронний ресурс] – Режим досту-пу: http://www.igw.uni-heidelberg.de/corp_restruc/.

Promotion zum Doktor der Rechtswis-senschaft (Dr. iur.) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.jura.uni-heidelberg.de/promotion.html#.

ERASMUS-Bewerbung [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.uni-heidelberg.de/international/erasmus/outgoing/bewerbung.html.

School of Law [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.sandiego.edu/law/studyabroad.

Faculty of Law [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.helsinki.fi/law/faculty/index.html.

Faculty of Law [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://university.helsinki.fi/en/studying/how-to-apply/programmes-in-english.

Faculty of Law [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.jurfak.su.se/english/.

Exchange Programmes [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.jurinst.su.se/english/education/courses-and-programmes/law-programme/exchange-programmes.

About Faculty of Law [Електронний ресурс] – Ре-жим доступу: http://www.prf.cuni.cz/en/about-1404044615.html.

LLM Programmes [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.prf.cuni.cz/en/ll-m-programmes-1404045370.html.

Ph.D. in English [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.prf.cuni.cz/en/ph-d-in-english-1404042229.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-01-20

Номер

Розділ

Професійна підготовка майбутніх фахівців: механізми забезпечення якості та розвитку змісту