Професійна педагогіка і психопедагогіка праці у діалектичному взаємозв’язку

Автор(и)

  • Nellya Nichkalo Національна академія педагогічних наук України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/%25x

Ключові слова:

професійна освіта, професійна педагогіка, психопедагогіка, діалектичний взаємозвязок

Анотація

У статті розкрито, що професійна педагогіка вивчає проблеми теорії і прак-
тики професійної освіти і навчання, взаємозв’язок між цими категоріями на різних етапах професійного розвитку особистості працівника. Обґрунтовано положення щодо психолого-педагогічних аспектів прогнозування потреб ринку праці у кваліфікованих робітниках на загальнодержавних і регіональних рівнях.

 

The article revealed that the professional pedagogy studies problems of the theory and practice of vocational education and training, the relationship between these categories at different stages of professional development of the individual employee. Justified the position of psycho-pedagogical aspects of forecasting needs of the labor market for skilled workers at
the national and regional levels.

Біографія автора

Nellya Nichkalo, Національна академія педагогічних наук України

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, Академік-секретар відділення педагогіки і психології професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ

Посилання

Філософський енциклопедичний словник / Національна акаде-

мія наук України. – К.: Абрис, 2002. – 742 с.

Педагогика. Большая современная энциклопедия / Сост. Е.С. Рапацевич. – Минск: Современное слово, 2005. – 720 с.

Всемирная энциклопедия. Философия / Главн. науч. ред. и сост. А.А. Грицанов. –

Минск: АСТ, Мн.: Харвест, Современный литератор, 2001. – 1312 с.

Педагогічний словник / За ред. дійсного члена АПН України М.Д. Ярмаченка – К.: Педагогічна дум-

ка, 2001. – 514 с.

Гончаренко Семен. Український педагогічний словник. – К.: Либідь,

– 37 с.

Гончаренко Семен. Український педагогічний словник. Видання друге,

доповнене й виправлене. – Рівне: Волинські обереги, 2011. – 552 с.

Российская педагогическая энциклопедия: В 2 т. Глав. ред. В.В. Давыдов. - Т. 2. М-Я. - М.: Большая

Российская энциклопедия, 1999. – 670 с.

Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. – 4-е изд. М.: Школьная пресса, 2004. – 512 с.

Батышев С.Я. Производственная педагогика. – М., 1976.

Основы профессиональной педагогики: Изд. 2-е, перераб. и доп. Профпедагогика. – М.: Высшая школа / Под ред. С.Я. Батышева и С.А. Шапоринского. – 1977. – 503 с.

Батышев С.Я. Актуальные проблемы подготовки рабочих высокой квалификации. – М.: Педагогика, 1979. – 224 с.

WiatrowskiZ. Podstawy pedagogiki pracy. Wydanie czwarte – zmienione i poszerzone. Bydgoszcz, 2004.

Nowak M. Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin, 1999. – S. 112.

Wspólczesne problemy nauk pedagogicznych w wybranych krajach Europy srodkowschodniej. Pod

redakcją Ewy Filipiak. Ryszarda Gerlacha. Krzystofa Jakubiaka. – Bydgoszcz. – 2007. –

s.

Karney Janina E. Psychopedagogika pracy. Wybrane zagadnienia z psychologii i

pedagogiki pracy. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2007. – 449 s.

Tadeusz W. Nowacki. Leksykon pedagogiki pracy. Instytut Techologii Eksploatacji. Wyższa Szkoła

Pedagogiczna TWP. Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP. Radom. 2004. – 443 s.

Pedagogika ogólna i subduscypliny. Redakcja naukowa – Lucjan Turos. Wydawnictwo

Akademickie „Żak”. – Warszawa, 1999. – 601 s.

Новацький Тадеуш В. Людська праця.

Аналіз поняття / Переклад з польської Юлії Родик // Наук. ред. Ничкало Н.Г. – Львів:

Літопис, 2010. – 181 с.

Новацький Тадеуш В. Рука, що творить / Переклад з польсь-

кої Юлії Родик і Юлії Салати // Наук. ред. Ничкало Н.Г. – Львів: Літопис, 2007. – 103 с.

Основні напрями досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні: Націо-

нальна академія педагогічних наук України. – К., 2013. – 47 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-02-08

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ