№ 2 (2013)

Теорія і практика управління соціальними системами

Зміст

Філософія освіти

Категорії “простір” і “середовище”: особливості модельного подання та освітнього застосування PDF
Vasiliy Kremen, Valiriy Bykov
Культурно-образовательный философский синтез как предпосылка формирования интеллектуальной элиты PDF
Mihail Vishnevskiy
Гносеологические истоки современной педагогики PDF
Vjacheslav Kudіn

ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Психопедагогіка московської психологічної школи PDF
Ivan Zyazun
Професійна педагогіка і психопедагогіка праці у діалектичному взаємозв’язку PDF
Nellya Nichkalo
Рефлексивно-експліцитний метод у формуванні морально стійкої особистості PDF
Ivan Beh
Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності з формування національної гуманітарно-технічної еліти PDF
Oleksandr Romanovskiy
Гуманітарна освіта як важливий складник підготовки кваліфікованих робітничих кадрів PDF
Grigorіj Vasjanovich

Інновації у підготовці сучасних фахівців

Інноваційні технології підготовки вчителів в умовах євроінтеграції PDF
Ivan Prokopenko
Інноваційні освітні технології в умовах реформування системи вищої освіти PDF
Oleksandr Gluzman, Alіna Komarova
Досвід упровадження сучасних освітніх технологій у Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут PDF
Leonіd Tovazhnjanskiy
Інноваційні педагогічні технології в підготовці магістрів PDF
Roman Hurevych
Проектно-орієнтований підхід і дослідження як педагогічні технології у вищій освіті PDF
Galina Momcheva-Gardeva

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Феномен формування управлінської еліти у парадигмі неперервної освіти. Про управлінську еліту взагалі та про формування управлінської еліти зокрема PDF
Volodymyr Oliinyk
Создание биржи интеллектуальной собственности в сфере науки и образования PDF
Volodymyr Babaev
Education for sustainable development PDF
George Belan

ТРАДИЦІЇ І СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Possibilitiesfor international cooperation inhigher Education PDF
Tetyana Stoyanova
The influence of education on the quality of human - Technical potential in romania PDF
Nicolae Ilias, Inga Cioara, Iosif Andras, Sorin Radu