DOI: https://doi.org/10.20998/%x

Інноваційні педагогічні технології в підготовці магістрів

Roman Hurevych

Анотація


У статті розглянуто напрями вдосконалення підготовки магістрів у педагогі-
чних ВНЗ. До цих напрямів віднесено: формування освітніх програм відповідно до предметної галузі магістранта та використання інформаційно-комунікаційних технологій. Виокремлено умови, що дозволяють поліпшити підготовку магістрів педагогічної освіти.

 

The article describes the areas of improvement for masters in teaching university. These are as include: the formation of educational programs according to subject area masters and use of information and communication technologies. Pointed out in conditions that will improve the training of masters teacher education.


Ключові слова


підготовка магістрів, професійна освіта; технології навчання; розвиток компетентності

Повний текст:

PDF

Посилання


Гершунский Б.С. Философия образования ХХІ века (в поисках

образовательных концепций) / Б.С. Гершунский. – М.: Прогресс, 1998. – 416с.

Кремень В.Г. Модернізація освіти в контексті інноваційних тенденцій розвитку суспільства/ В.Г. Кремень/ Проблеми освіти в Польщі та в Україні в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції / За ред. В.Г.Кременя, Т.Левовицького, С.О.Сисоєвої. – К.: КІМ, 2009. - С.24-36.

Селевко Г.К. Современные образовательные технологии / Г.К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.

Смолянинова О.Г. Подготовка магистров педагогики в области информационных технологий на основе модульнорейтинговой системы/О.Г.Смолянинова // Высшее образование, 2008. - №4. – С. 38-47.


Пристатейна бібліографія ГОСТ