DOI: https://doi.org/10.20998/%x

Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності з формування національної гуманітарно-технічної еліти

Oleksandr Romanovskiy

Анотація


Розглянуто сутність інноваційної спрямованості педагогічної діяльності з фор-
мування національної гуманітарно-технічної еліти на прикладі НТУ “ХПІ”.

 

The essence of innovative orientation of pedagogical activity on the formation of national humanitarian and technical elite is considered on the example of NTU "KhPI".


Ключові слова


гуманітарно-технічна еліта; інноваційна спрямованість; педаго- гічна діяльність; педагогічна майстерність; центр сучасних педагогічних технологій

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрущенко В.П. Історія соціальної філософії (Західноєвропейський контекст):[підручник для студентів вищих навчальних закладів] / Андрущенко В.П.- К.: Тандем, 2000. - 416 с.

Формування психологічної готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності: монографія (за заг. ред. О.Г. Романовського та

О.С. Пономарьова ). Харків: Видавець Савчук В.К., НТУ “ХПІ”, 2011. – 336 с.

Сучасні педагогічні технології в освіті: збірник наукових праць / за

ред. О.Г. Романовського, Ю.І. Панфілова. - Харків: НТУ “ХПІ”, 2012. - 224 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ