DOI: https://doi.org/10.20998/%x

Інноваційні технології підготовки вчителів в умовах євроінтеграції

Ivan Prokopenko

Анотація


У статті проаналізовано провідні тенденції розвитку інноваційних технологій
підготовки майбутніх учителів у сучасний період. Обґрунтовано доцільність їх аналізу на засадах системного підходу. Охарактеризовано найвпливовіші наукові концепції модернізації змісту вищої педагогічної освіти.

 

The leading tendencies of future teachers training development system in the modern period is analyzed in the article. The appropriateness of its modernization on the basis of system approach is supported. The most influential scientific concepts of modernization content of higher pedagogical education are characterized.

 

 


Ключові слова


майбутній вчитель; інноваційні технології; загальна компетентність; умови євроінтеграції

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ