DOI: https://doi.org/10.20998/%x

Досвід упровадження сучасних освітніх технологій у Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут

Leonіd Tovazhnjanskiy

Анотація


У статті зазначено, що сучасна освіта повинна бути спрямована, перш за все
на розвиток особистості людини, розкриття її можливостей, талантів, становлення самосвідомості, самореалізацію. Автор зазначає, що в НТУ “ХПІ” ведеться активне розроблення проблеми підвищення результативності навчання на основі використання останніх досягнень педагогіки, психології, інформатики, теорії управління пізнаваль-ною діяльністю тощо. В НТУ “ХПІ” є традиційним проведення щорічної міжнародної школи-семінару, яка передбачає підвищення рівня знань та вмінь викладачів університету із таких сучасних педагогічних технологій, як вальдорфська педагогіка, ігрове проектування, дистанційна освіта тощо.

 

The article notes that modern education should be aimed primarily at the development of the human person, the disclosure of its capabilities, talents, becoming self-awareness, selfrealization. The author notes that in NTU "KPI" is actively developing problem of improving learning outcomes on the basis of the use of recent achievements of pedagogy, psychology, computer science, management theory of cognitive activities, etc. In addition, the article
states that in NTU "KPI" is an annual traditional international school-seminar, which includes increasing the knowledge and skills of faculty on such modern teaching techniques as Waldorf pedagogy, game design, distance education, etc.


Ключові слова


якість освіти; сучасні освітні технології; школа-семінар, про- фесійна компетентність викладача

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ