Формування технологічних умінь у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю

Автор(и)

  • Victoria Kovalska Українська інженерно-педагогічна академія
  • Maria Bezkorovaina Українська інженерно-педагогічна академія
  • Maryna Agapova Українська інженерно-педагогічна академія

DOI:

https://doi.org/10.20998/%25x

Ключові слова:

технологічні уміння, інженери-педагоги швейного профілю, модель, методика, інноваційні технології

Анотація

У статті наведено результати розроблення методики формування технологічних умінь у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю. Визначено поняття “уміння”, “професійні уміння”, “технологічні уміння”. Розроблено модель формування технологічних умінь у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю, яка містить такі компоненти: цілемотиваційний, змістовний, організаційно-діяльнісний, оціночно-результативний. Модель стала основою побудови методики формування технологічних умінь у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю в процесі вивчення дисципліни “Технологія швейних виробів”, до компонентів якої належать мета, завдання, принципи, зміст, способи реалізації та критерії оцінювання. Основою реалізації методики обрано інноваційні технології навчання: “Акваріум” ‒ майстерні; “Алгоритм-лабіринт” ‒ метод завдань; брифінг-групи ‒ метод інцидентів; “Папка з вхідними документами” ‒ метод кейсів; групова динаміка ‒ мозковий штурм; дебати ‒ програмовані інструкції; дискусія ‒ розмова; кейс-технології, тренінги, ігри ‒ рішення вузькоспеціальних питань; короткочасні ротації ‒ рольові ігри.

Біографії авторів

Victoria Kovalska, Українська інженерно-педагогічна академія

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики професійного навчання, Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків

Maria Bezkorovaina, Українська інженерно-педагогічна академія

магістр,Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків

Maryna Agapova, Українська інженерно-педагогічна академія

старший викладач кафедри педагогіки та методики професійного навчання, вчений секретар, Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків

Посилання

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У.Гончаренко. – К.: Видав-ництво “Либідь”, 1997. – 376 с.

Большой психологический словарь [Сост. Мещеря-ков Б., Зинченко В.]. - Олма-пресс, 2004. – 640 с.

Фицула М.М. Педагогика: Учебник для студ. пед. вузов: В 2 кн / М.М.Фицула. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1999. – Кн. 1: Общие основы. Процес обучения. – 576 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-04-01

Номер

Розділ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІ