№ 2 (2015)

Теорія і практика управління соціальними системами

Зміст

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІ

Формування технологічних умінь у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю PDF
Victoria Kovalska, Maria Bezkorovaina, Maryna Agapova 3-11
Характеристика поняття “конкурентноздатність майбутнього інженера-педагога” PDF
Olena Romanovska 12-23
Науково-методичне забезпечення змісту професійно-правової підготовки майбутнього інженера-педагога PDF
Denis Kovalenko 24-36
Поняття готовності до професійної діяльності в роботах вітчизняних та зарубіжних вчених PDF
Anastasiia Knysh 37-45

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЗМІСТУ

Військова психологія: ретроспективний аналіз та подаль-ший розвиток PDF
Victor Aleshchenko 46-53
Особливості функціонування вищої школи України в умовах формування громадянського суспільства PDF
Sergii Kostiuchkov 54-61
Актуалізація проблемного поля філософської психології PDF
Maryna Mishchenko 62-68

НАВЧАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: МЕТОДИКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ

Компьютерная поддержка перманентного обучения руководителя учебного заведения: электронные средства обучения PDF
Nadiia Vasylenko 69-77
Модель формування цілісної контрольної діяльності у майбутніх інженерів-педагогів при методичній підготовці у ВНЗ PDF
Victoriia Bielikova 78-86
Роль духовності при формуванні відповідальності у студентів технічних університетів PDF
Iryna Ripko 87-95
Визначення методології навчання майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем PDF
Nataly Rudevich 96-104

ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН ОСОБИСТОСТІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ФАХІВЦЯ

Состояние психической готовности в условиях соревновательной деятельности спортсмена-баскетболиста PDF
Yurii Panfilov, Anton Rochniak 105-111