Науково-методичне забезпечення змісту професійно-правової підготовки майбутнього інженера-педагога

Автор(и)

  • Denis Kovalenko Українська інженерно-педагогічна академія

DOI:

https://doi.org/10.20998/%25x

Ключові слова:

професійно-правова підготовка, система, майбутній інженер-педагог, зміст професійно-правової підготовки, науково-методичне забезпечення змісту

Анотація

У статті представлено теоретичне обґрунтування необхідності внесення змін у зміст чинної правової підготовки студентів в умовах вищої інженерно-педагогічної освіти відповідно до проблеми забезпечення належного виконання фахівцями професійних функцій. Розроблено науково-методичне забезпечення змісту професійно-правової підготовки шляхом його удосконалення, доповнення за різними напрямами професійно-правової підготовки: навчальної, виховної, науково-дослідницької роботи студентів.


Біографія автора

Denis Kovalenko, Українська інженерно-педагогічна академія

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії і освітніх технологій, Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків

Посилання

Валєєв Р. Г. Освітнє право України : навч. посібник / Р. Г. Валєєв. – Луганськ : Луга-нська правова фундація, 2011. – 287 с.

Жмеренецький О. Про реальний стан Вищої освіти України / Олексій Жмеренецький // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.uass.org.ua/files/Docs/Analiz%20stanu%20HE%20Ukraine%20f0.Gme reneckiy).pdf

Одарій В. В. Підготовка майбутніх педагогів до правового забезпечення професійної діяльності / В. В. Одарій : дис. канд. пед. наук: 13.00.04; Південноукраїнсь-кий державний педагогічний університет. – Одеса, 2005. – 194 с.

Слепченко А. А. За-конодавству про освіту – належне місце в навчальному процесі / А. А. Слепченко // Проблеми модернізації та систематизації законодавства про освіту України : тези до-повідей наук.-практ. конф., Київ, 27-28 травня 2010 р. – К. : Нора-Друк, 2010. – С. 169–172.

Троцко Г. В. Організація виховної роботи кураторів у вищому педагогічному навчальному закладі / Г. В. Троцко, А. О. Денисенко // Нормативне забезпечення вихо-вної роботи куратора академічної групи вищого педагогічного навчального закладу : метод. рек. в 3 ч. - Ч. 3. – Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2007. – 102 с.

Шкатулла В. И. Образовательное право. Учебник для вузов / В. И. Шкатулла. – М. : Норма, 2001. – 681 с.

European Qualification Frameworks. www. Esib.org. Haug G. Trends and Issues in Learning Strucktures in Higher Education in Europe : Background paper commissioned by the European Commission DG XXII for the Bologna Meeting of 18-19 June 1999 (Базовий документ, представлений на Болонську зустріч 18-19 червня 1999 року).

Harris Christopher. In the Shadow of Bologna / EAIE Forum, 2000. Special Edition. P. 22-24 ( Під знаком Болоньї).

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-01

Номер

Розділ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІ